Duurzaamheid in het onderwijs

8 maanden geleden

 

 

Stenden opleidingen Leisure management en International Tourism Management ontvangen het Keurmerk duurzaam hoger onderwijs op de Dag van de Duurzaamheid

Op de Dag van de Duurzaamheid reikt Fred de Bruijn (partner) namens Hobéon aan twee opleidingen van Stenden het Hobéon Keurmerk voor Duurzaam hoger onderwijs uit. De opleiding Leisure Management heeft 3 sterren en de opleiding International Tourism Management heeft 4 sterren behaald. Voor beide opleidingen geldt dat duurzaamheid een belangrijke pijler is voor de ontwikkeling en verzorging van het onderwijs en onderzoek. Deze twee opleidingen kunnen een bijzonder kenmerk Duurzaamheid aanvragen bij de NVAO. Tijdens de feestelijke bijeenkomst met als titel ‘Keep calm and think green!' zullen de twee keurmerken  worden uitgereikt aan Leendert Klaassen, voorzitter van het College van Bestuur van Stenden Hogeschool.

Keurmerk Duurzaam mbo bij Aventus

Eind 2014 heeft de sector Techniek en Mobiel van Aventus het Hobéon Keurmerk Duurzaam mbo behaald. De sector Techniek & Mobiel verzorgt duurzame Automotive-opleidingen met bijzondere aandacht voor Clean Technology. 

Dag van de Duurzaamheid bij Aventus 

Vandaag besteedt Aventus aandacht aan duurzaamheid door met studenten in te gaan op het thema fossielloze brandstof. Een inspirerende dag met enthousiaste gastsprekers.
Zo wordt er een gastcollege verzorgd door een groep studenten van de TU Eindhoven over de eerste bus die op mierenzuur rijdt.
Maar ook het nieuwe bouwen en wonen staat op de agenda, een presentatie van Groenerbouwen. Hoe wonen we in de toekomst en wat gaat er allemaal veranderen?

Tot slot zal een Aventus student en winnaar van de Cleantech Battle 2017, Pim Duterloo de groep meenemen in wat deze battle Pim heeft gebracht en wat er voor hem is veranderd.

Integratie van duurzaamheid in alle opleidingen van Avans Hogeschool

In het kader van het Hobéon Keurmerk duurzaam hoger onderwijs vinden van november 2017 tot mei 2020 diverse AISHE audits plaats bij Avans Hogeschool. Deze audits vormen de tweede ronde van de hogeschoolbrede ontwikkeling gericht op de integrale benadering van duurzaamheid in de opleidingen van Avans.

In elk vak aandacht voor duurzame ontwikkeling

Tussen 2012-2016 voerde Hobéon reeds binnen zo’n 60 opleidingen van Avans Hogeschool de eerste ronde AISHE audits uit in het kader van Duurzaam hoger onderwijs. Al deze opleidingen hebben het Hobéon Keurmerk Duurzaam hoger onderwijs op het 2- of op 3-sterrenniveau behaald. Dit betekent dat in elk project en in elk vak aandacht wordt besteed aan duurzame ontwikkeling.

Avans Hogeschool wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving en heeft hiervoor niet alleen duurzame ambities op het gebied van verantwoord onderwijs en onderzoek, maar ook op dat van een circulaire bedrijfsvoering en een inclusieve werk- en leeromgeving.

Week van de Duurzaamheid

In ‘De Week van de Duurzaamheid’ organiseert Avans Hogeschool van 9 tot 13 oktober diverse duurzame activiteiten. Hoogtepunt is de lancering van het interactieve duurzaamheidsspel ‘Het Nieuwe Gewoon’. Aan de hand van dit spel gaan teams van medewerkers en studenten concreet aan de slag met duurzame onderwerpen. De studenten van Greenoffice Avans organiseren daarnaast op verschillende locaties een lezingen, workshops en een duurzaamheidsquiz.

Zie ook avans.nl/duurzaam en www.greenoffice.avans.nl

Van Hall Larenstein eerste Hogeschool met het keurmerk mvo hoger onderwijs

In 2016 behaalde Van Hall Larenstein (VHL) als eerste hogeschool het Hobéon Keurmerk MVO hoger onderwijs. VHL heeft de ambitie de meest groene hogeschool van Nederland te worden. Door het behalen van het Keurmerk MVO hoger onderwijs toont de hogeschool aan dat zij de eerste schreden heeft gezet om MVO-beleid uit te voeren en te verankeren.

Het keurmerk MVO Hoger Onderwijs is een initiatief van Hobéon. De organisatietoets MVO is gericht op de wijze waarop organisaties uitdrukking geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De principes en thema's uit ISO 26000 - de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties - zijn hiervoor vertaald naar de onderwijspraktijk.

Naast het keurmerk MVO wil VHL de ambitie om meest duurzame hogeschool te worden geconcretiseerd door alle opleidingen het Keurmerk Duurzaam hoger onderwijs op het niveau van drie sterren te laten behalen.

Dag van de duurzaamheid bij VHL

VHL heeft vandaag zowel in Velp als in Leeuwarden een vol programma dat in het teken staat van duurzaamheid. Zo vindt er een voedselproefestafette plaats om basisschoolkinderen bewuster te maken van de keuze tussen gezond, lekker en vooral duurzaam.
De studenten van de Greenoffice VHL verzorgen een markt met duurzame stands en hebben een prijsvraag voor het beste duurzame idee binnen VHL uitgezet. Vandaag mogen de beste 3 hun ideeen pitchen. Het beste idee is 2500,- euro waard.

Kijk op de facebookpagina van de VHL Greenoffice voor het hele programma.

Meer weten over duurzaamheid in het onderwijs?

Interesse in wat wij op het gebied van duurzaamheid voor u kunnen betekenen? Kijk dan op onze duurzaamheidspagina of neem contact met ons op via 070 30 66 800. 

Bekijk alle nieuwsberichten