Derde dialoog: Kunnen we opleiden voor een turbulente arbeidsmarkt? 18 februari 2016

2 jaar geleden

Hobéon is een van de initiatiefnemers van het Forum en organiseert samen met AWTI deze besloten interactieve bijeenkomst.
Locatie: ROC Midden Nederland in Utrecht.
18 februari 2016 van 19.00-21.00 uur  
voorzitter Forum en tevens dagvoorzitter: Jeroen van der Veer

Dagthema

Kunnen we opleiden voor een turbulente arbeidsmarkt? Dit thema is breed en bestrijkt een groot aantal actuele discussies over opleiden, zoals:

  • Moeten we breed of diep opleiden; gaat het om kennis of ‘Bildung’?
    Hoe geven we invulling aan maatwerk? Is flexibilisering van leerwegen dan de  oplossing?
  • Gaat de rol van docenten én van studenten in het leerproces veranderen, of blijft alles bij het oude?
  • ‘Opleiden doe je samen met het werkveld’, zeggen sommigen. Maar lukt dat wel?
  • Hoe kunnen we vernieuwen binnen de kaders van de overheid? Kan dat überhaupt?

Veel vragen, maar nog lang niet altijd met eenduidige antwoorden.  
Op 18 februari 2016 buigen wij ons graag gezamenlijk met bestuurders, ondernemers, studenten, docenten en beleidsmakers over deze vragen tijdens een bijeenkomst waarin we samen ervaringen uit wisselen, van elkaar leren en mogelijke antwoorden verder uit werken. Na afloop van de bijeenkomst zullen Jeroen van der Veer en Mariëtte Hamer (voorzitter SER) hun observaties ten aanzien van vereiste vervolgstappen delen met de aanwezigen.

Programma

Het programma is te vinden op de website van het Forum Beroepsonderwijs.


Hobéon Special

Het januari nummer van ons magazine Hobéon Special is tevens gewijd aan toekomstgericht opleiden en coalitievormen tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hobéon Special: Toekomstgericht opleiden, Nieuwe wegen of gebaande paden?


Het Forum Beroepsonderwijs

Het Forum Beroepsonderwijs is een samenwerking tussen A.W.T.I., het Rathenau Instituut, Kennisland, de Nationale DenkTank, het Platform Bèta Techniek en Hobéon.
Het Forum wil in een aantal bijeenkomsten, met betrokken mensen uit en rond het beroepsonderwijs, een bijdrage leveren aan het debat en de visieontwikkeling op toekomstbestendig beroepsonderwijs. Het Forum zal de opbrengsten van de debatten presenteren. Het doel is om een aantal richtinggevende principes te destilleren die als best practices worden teruggegeven aan de sector en de politiek.
De volgende bijeenkomsten van het Forum zijn op:

  • 18 februari 2016 - Kunnen we opleiden voor een turbulente arbeidsmarkt?
  • 26 mei 2016 - Het beroepsonderwijs en de lerende organisatie
  • 29 september 2016 - De responsiviteit van het beroepsonderwijs

 

Bekijk alle nieuwsberichten