Certificeringsregeling Orgeladviseurs klaar voor gebruik

6 jaar geleden


Het initiatief voor de regeling is genomen door de LOTO (Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur). De regeling is uitgewerkt in samenwerking met o.a. de Katholieke Klokken en OrgelRaad, de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk Nederland, het College van Orgeladviseurs Nederland en de RCE. Ook zijn orgelbouwers, directe ketenpartners van de orgeladviseurs, bij het traject betrokken geweest. Door de betrokkenheid van deze partijen bij de ontwikkeling is een sterk op de praktijk geënte certificeringsregeling ontstaan die een breed draagvlak binnen de branche heeft.

Het doel van de erkenningsregeling is de borging van kwaliteit en de deskundigheidsbevordering van personen die adviseren bij restauratie en nieuwbouw van orgels. De adviseurs worden op hun individuele deskundigheid beoordeeld, door een certificeringscommissie bestaand uit deskundigen op het gebied van monumentenzorg, orgelbouw/restauratie en orgeladvies.

Wanneer een orgeladviseur beoordeeld wil worden, bouwt hij een inhoudelijk dossier op, wat ter beoordeling aan voornoemde certificeringscomissie wordt voorgelegd. In dit dossier worden in elk geval opgenomen een uitgebreid cv van kennis en ervaring, een overzicht van gevolgde na- en bijscholingstrajecten, plannen en verslagen van eigen projecten en referenties van opdrachtgevers. Wanneer de geleverde informatie aan de eisen zoals in de regeling gesteld zijn voldoet, wordt de orgeladviseur gecertificeerd en ontvangt hij een certificaat dat 7 jaar geldig is. Daarna zal opnieuw beoordeeld worden of de adviseur nog aan de eisen voldoet en of hij kwalitatief goed werk geleverd heeft. Houders van het LOTO-diploma komen in aanmerking voor een verkort traject.

Hobéon Certificering zal optreden als uitvoerend bureau voor deze Erkenningsregeling. De betrokken certificeringscoördinator vanuit Hobéon is Hanneke Bleijs. Voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen via (070) 30 66 800.

Bekijk alle nieuwsberichten