Certificering van Honours door Hobéon levert bijzonder kenmerk op

2 jaar geleden

De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid en veelzijdig aanbod van excellentie-programma’s onder de titel Honours programma’s. Binnen een honours programma voert een student uitdagende en complexe praktijk gerelateerde opdrachten uit, vaak in opdracht van een organisatie en begeleid door geselecteerde docenten.
Er zijn honours talentprogramma’s, honours minoren, honours specialisaties en individuele honourstrajecten.
Het Hanze Honours College, een kleine stafafdeling,  is verantwoordelijk voor het toelaten en het toezicht op de kwaliteit van de Honours programma’s. Het Hanze Honours College beoordeelt voorstellen voor en uitvoering van excellentieprogramma’s die opleidingen of academies (willen) aanbieden.

Hobéon heeft de werkwijze van Hanze Honours College ten aanzien van toelaten en certificeren van excellentie-programma’s en het bijbehorende kwaliteitssysteem gecertificeerd en houdt naar de toekomst toe een vinger aan de pols (hercertificering in kleine stappen). Dat is gebeurd op basis van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK). De taakverdeling was duidelijk. Uitgangspunt was en is de eigen opvatting van de hogeschool over de definitie ´honours”. Hobéon zag toe op de kwaliteitsborging door middel van externe beoordeling en certificering. 
Zie tevens de bijdrage op www.scienceguide hierover.


Bent u geïnteresseerd in wat Hobéon op dit vlak voor uw instelling kan betekenen?

En wilt u zich ook profileren op dit specifieke thema?  Neem dan contact op met Fokke Brouwer, f.brouwer@hobeon.nl  Ruud van der Herberg, r.vanderherberg@hobeon.nl of met Fred de Bruijn, f.debruijn@hobeon.nl of bel met 070 3066800.

Bekijk alle nieuwsberichten