Certificering van Honours door Hobéon levert bijzonder kenmerk op

2 jaar geleden

Het is voor het eerst dat de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie een hoger onderwijsinstelling een bijzonder kenmerk op het onderwerp honoursonderwijs toekent. En Hanzehogeschool Groningen heeft de primeur. Daar is met Hobéon een uitgebreid traject aan voorafgegaan om de kwaliteit van de honoursprogramma’s op een hoog niveau te krijgen en te borgen.

“Van hen hebben we het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit ontvangen. Dat vormde een stevige basis en heeft ons geholpen om ook van de NVAO de erkenning te krijgen. Het is een bevestiging en waardering van hetgeen we hebben opgebouwd,” aldus Pieter Veenstra, teamleider van het Hanze Honours College en programmamanager van het Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving.

De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid en veelzijdig aanbod van excellentie-programma’s onder de titel Honours programma’s. Binnen een honours programma voert een student uitdagende en complexe praktijk gerelateerde opdrachten uit, vaak in opdracht van een organisatie en begeleid door geselecteerde docenten. Er zijn honours talentprogramma’s, honours minoren, honours specialisaties en individuele honourstrajecten. Het Hanze Honours College, een kleine stafafdeling,  is verantwoordelijk voor het toelaten en het toezicht op de kwaliteit van de Honours programma’s. Het Hanze Honours College beoordeelt voorstellen voor en uitvoering van excellentieprogramma’s die opleidingen of academies (willen) aanbieden.

Hobéon heeft de werkwijze van Hanze Honours College ten aanzien van toelaten en certificeren van excellentie-programma’s en het bijbehorende kwaliteitssysteem gecertificeerd en houdt naar de toekomst toe een vinger aan de pols (hercertificering in kleine stappen). Dat is gebeurd op basis van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK). De taakverdeling was duidelijk. Uitgangspunt was en is de eigen opvatting van de hogeschool over de definitie ´honours”. Hobéon zag toe op de kwaliteitsborging door middel van externe beoordeling en certificering. 
Zie tevens de bijdrage op www.scienceguide hierover.


Bent u geïnteresseerd in wat Hobéon op dit vlak voor uw instelling kan betekenen?

En wilt u zich ook profileren op dit specifieke thema?  Neem dan contact op met Fokke Brouwer, Ruud van der Herberg of met Fred de Bruijn, of bel met 070 3066800.

Bekijk alle nieuwsberichten