Built Environment HAN verzilvert ambities met 4-sterren keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs

4 jaar geleden

In een audit is het de HAN gelukt aan te tonen dat het voldoet aan de eisen uit het beoordelingskader AISHE 2012. Met het 4 sterren-keurmerk bewijst het instituut dat duurzaamheid niet alleen systematisch en integraal is opgenomen in het onderwijs en in de organisatie, maar dat dit in nauwe samenwerking met zijn ketenpartners tot stand komt. De opleidingen staan zeer open voor hun omgeving en zijn gericht op duurzame innovatie in co-creatie met het werkveld, het mbo en met kennisinstituten.
Een mooi voorbeeld hiervan is het Expertise Centrum Energieneutraal Bouwen dat is ontwikkeld door het instituut.

Het keurmerk

De missie is dat alle afgestudeerden in het hoger onderwijs competenties bezitten om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Het keurmerk met maximaal 5 sterren, geeft het bereikte niveau van integratie van duurzame ontwikkeling in beleid en onderwijs aan.

Het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs kent 5 verschillende niveaus die worden weergegeven met ‘sterren’
De onderscheiden niveaus zijn:

  1. activiteiten georiënteerd;
  2. proces-georiënteerd;
  3. systeem-georiënteerd;
  4. keten-georiënteerd;
  5. maatschappij-georiënteerd.

Duurzaam hoger onderwijs en NVAO

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) kan, op basis van DHO-keurmmerk (minimaal 3-sterren), opleidingen het bijzondere kenmerk 'duurzaam hoger onderwijs' toekennen. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot mevrouw P. (Pieternel) Boer, adviseur:
070 3066800 of p.boer@hobeon.nl

Bekijk alle nieuwsberichten