Bouwburo Vitruvius zesde Erkend Monumenten Adviesbureau

3 jaar geleden

 

 

Het bureau

Bouwburo Vitruvius, in 2006 opgericht, heeft zijn wortels in de restauratie-aannemerij. Aanvankelijk gespecialiseerd in kostprijsberekeningen van monumenten, breidde het bedrijf zich later uit met het opstellen van complete restauratieplannen.

 De audit

In de auditpraktijk van Hobéon staat de kwaliteit van het restauratiewerk voorop. Bureaus worden uitsluitend erkend indien de uitvoeringskwaliteit voldoet aan de eisen van de EMA; enkel een goed functionerend kwaliteitssysteem is niet voldoende. Het auditteam dat de toets uitvoerde voerde gesprekken met directie en medewerkers. Tevens zag het bureauprocedures, (project)dossiers en bestekken in. Ook werd de kennis van de medewerkers van Vitruvius getest door middel van toetsbeelden en testte het auditteam de werking van het kwaliteitszorgsysteem. In de middag bezocht men twee onderhanden werken: het Zakkendragershuis en de Havenkerk te Schiedam.

BRL EMA

De BRL EMA bevat generieke kwaliteitseisen op bureauniveau voor adviesbureaus actief in de monumentenzorg. Denk daarbij aan eisen aan de organisatie, het proces en het beheer van de restauratieketen. Restauratie-ethiek heeft een belangrijke plaats in de BRL. Onder de BRL valt de vakinhoudelijke Module Bouwtechnisch Advies Monumenten. De BRL en de Module zijn in beheer bij de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten (ERM). In 2014 wordt een tweede module ontwikkeld; die voor Molenadvies.

Hobéon feliciteert het bureau met zijn erkenning!

havenkerk schiedam2

Meer informatie?

Wenst u informatie over de erkenning van Monumenten Adviesbureaus, neem dan contact op met Miranda Maring, m.maring@hobeon.nl of met Hanneke Bleijs, h.bleijs@hobeon.nl. Of bel met 070 03066800. 

 

 

 

 

 

Bekijk alle nieuwsberichten