Automatisering certificeringsproces Register Integraal Inspecteur Vastgoed

2 jaar geleden

Den Haag, 14 oktober 2015

Hobéon SKO is het onderdeel binnen Hobéon dat gespecialiseerd is in persoonscertificering. Op verzoek van en in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) certificeert Hobéon de persoonlijke vakbekwaamheid van Integraal Inspecteurs Vastgoed conform actuele, door de branche vastgestelde eisen. Gecertificeerde inspecteurs krijgen de titel Register Integraal Inspecteur Vastgoed op basis van de internationale norm ISO 17024.

De inspecteurs moeten jaarlijks aantonen hoe zij hun kennis en competenties actueel houden. Deze vakbekwaamheidseisen worden Permanente Educatie (PE) en Permanente Competentie (PC) genoemd. Door de samenwerking met softwareleverancier Covalent wordt de vastlegging van Permanente Educatie en Permanente Competentie geautomatiseerd via het assetmanagementsysteem Condor.

Inspecteurs stellen de inspectierapporten op binnen Condor. Vervolgens wordt het inspectierapport beoordeeld en worden er aan het rapport kwaliteitscijfers toegekend op onderdelen en op rapportniveau. Door deze cijfers af te zetten tegen andere gegevens, zoals het aantal uitgevoerde inspecties op jaarbasis, worden metadata gegenereerd. Deze metadata geven vervolgens richting aan het permanente educatieprogramma van de betreffende Integraal Inspecteur Vastgoed. Dit resulteert in een meer lean proces voor het bijhouden van de vakbekwaamheid en het verlengen van de persoonscertificering.

De nieuwe beoordelingsmethodiek binnen Condor wordt op dit moment ontwikkeld door Covalent in samenwerking met Hobéon en het Rijksvastgoedbedrijf. Totdat de nieuwe methodiek operationeel is, blijft het huidige persoonscertificeringssysteem Integraal Inspecteur Vastgoed van kracht.

Bent u geïnteresseerd in persoonscertificering als Register Integraal Inspecteur Vastgoed, bezoekt u dan www.hobeon.nl/iiv.

 

Bekijk alle nieuwsberichten