Assessmentcentrum Hogeschool van Amsterdam ontvangt Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

5 jaar geleden

Antoinette van Berkel van het Assessmentcentrum van de Hogeschool van Amsterdam: “Kwaliteit heeft bij ons altijd hoog in het vaandel gestaan en 'vreemde ogen dwingen', zoals de Commissie Bruijn zo mooi zegt. Onze kwaliteit door externe deskundigen laten beoordelen is een goede stimulans om scherp te blijven. En tegelijkertijd schept het vertrouwen bij examencommissies en kandidaten, ook heel belangrijk.”

Beoordeling van assessmentcentra in een nieuw perspectief

Op verzoek van diverse belanghebbenden ontwikkelde Hobéon in 2004 het eerste kwaliteitskader voor de beoordeling van EVC-aanbieders. De ontwikkeling van dit Kwaliteitskader EVC had tot doel het EVC-beoordelingsproces transparanter te maken. Enkele jaren later nam EVC een grote vlucht en voerde de overheid het huidige, landelijke Kwaliteitskader EVC in.

Als beoordelende organisatie heeft Hobéon veel ervaring opgebouwd met EVC en met het landelijke Kwaliteitskader EVC. Die ervaring hebben wij verwerkt in het HKK voor assessmentcentra. Het HKK speelt – specifieker dan het Kwaliteitskader EVC nu kan – bovendien in op twee specifieke ontwikkelingen.

In veel gevallen staan assessments nu feitelijk in het teken van het verkrijgen van vrijstellingen voor opleidingen. Om een deugdelijke beslissing te kunnen nemen over een beoordelingsrapport (het ervaringscertificaat) doet een examencommissie nu nogal eens dubbel werk. Dat is vanzelfsprekend in niemands belang: noch van de kandidaat, diens eventuele werkgever, de examencommissie zelf of de EVC-aanbieder. De aansluiting op het werk van examencommissies is daarom een cruciaal criterium in het HKK.

Bij EVC worden kandidaten beoordeeld aan de hand van landelijke standaarden. Dat voorziet zeker in een behoefte. Niettemin zijn in onze waarneming de loopbaandoelen van mensen die ‘van werk naar werk’ willen gaan veel gedifferentieerder dan de reikwijdte van deze standaarden. Het HKK richt zich op de beoordeling aan de hand van in beginsel elk denkbare standaard, mits voor alle betrokkenen helder is wat het civiel effect van die standaard is.

Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit en EVC

Voor veel trajecten is het landelijke keurmerk EVC uitstekend geschikt. Met het HKK kunnen assessmentcentra de kwaliteit van andere, bovengenoemde trajecten zichtbaar maken, naast of wellicht in plaats van het EVC-keurmerk. Voor wie al beoordeeld is (en positief bevonden) op EVC, betekent de stap naar HKK relatief weinig extra inspanning; veel is immers al in het kader van EVC vastgelegd en geborgd.

overhandiging hkk hva

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit of heeft u vragen over de mogelijkheden voor uw assessmentcentrum? Neemt u dan contact op met de heer ir. A.T. (Fred) de Bruijn via (070) 30 66 800 of f.debruijn@hobeon.nl

Bekijk alle nieuwsberichten