Artikel in MESO Magazine over het stimuleren van een ketenaanpak

6 jaar geleden

In het artikel wordt beschreven waarom samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven zo belangrijk is. Het doel is met name om de doorstroming naar vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt vanuit het voortgezet onderwijs te verbeteren. Tussen eind 2009 en eind 2010 zijn in totaal twintig ketengesprekken gevoerd. Dit artikel vormt de weerslag van de ervaringen die deze ketenreviews hebben opgeleverd. Het is geschreven door Eva Voncken, onderzoeker bij Actis Onderzoek, Peter Sleegers, hoogleraar onderwijskunde, Martin van Os, directeur van de Vakcollege Groep en Ruud van der Herberg, partner bij Hobéon. U kunt het artikel hieronder downloaden.

Meer informatie over de ketenreview

Hobéon adviseert bij het opzetten van de ‘ketenreview’, coördineert en regisseert de uitvoering en de kwaliteitsbewaking. Tevens verzorgt Hobéon trainingen zodat u zelf leert hoe u een ketenreview kunt uitvoeren. Meer informatie over het ketenreview vindt u op onze website onder Advisering > Arbeidsmarkt & Ketenregie > Ketenreview en -regie. Heeft u naar aanleiding van de informatie over de ketenreview nog vragen, dan kunt u terecht bij Ruud van der Herberg via r.vdherberg@hobeon.nl of Fred de Bruijn via f.debruijn@hobeon.nl. Telefonisch kunt u contact opnemen via (070) 30 66 800.

Bekijk alle nieuwsberichten