Advies over juridische implementatie Nederlands Kwalificatiekader (NLQF)

2 jaar geleden

Het Nederlands Kwalificatiekader of NLQF is een beschrijving van de kwalificatieniveaus in leerresultaten. Het NLQF is gerelateerd aan het EQF. Het NLQF/EQF helpt werkgevers en vervolgopleidingen direct zicht te geven in het individuele kwalificatieniveau van werknemers en studenten. Op de diploma’s in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs zullen de NLQF en EQF niveaus worden vermeld.

Adviseurs Pieter Huisman, Frank Hendriks en Fred de Bruijn hebben voor het ministerie van OCW onderzoek verricht naar de juridische implementatie van het NLQF in de Nederlandse onderwijswetgeving, de mogelijke positie van een instantie die kwalificaties inschaalt, en de consequenties van inschaling voor instellingen en studenten; welke juridische aanspraken schept een mogelijk besluit of verzoek tot inschaling van de kwalificatie? Het aanbevelingsrapport: 'Implementatie van het NLQF, Juridische modaliteiten en Consequenties' schetst de belangrijkste beslismomenten voor de wetgever en mogelijke uitwerkingen in de regelgeving.

Vorig jaar zomer verscheen het conceptwetsvoorstel NLQF voor internetconsultatie. Daarbij is aangegeven dat het wetsvoorstel  mede gebaseerd is op de uitkomsten van dat onderzoek.

Hobéon en inschaling van opleidingen

Op afzienbare termijn zal nu het wetsvoorstel worden ingediend. Zogenaamde niet-gereguleerde kwalificaties zullen op een deugdelijke wijze worden ingeschaald, waarbij een of meerdere organisaties kunnen worden aangewezen als de privaatrechtelijke organisatie(s) die niet-gereguleerde kwalificaties in een NLQF-niveau inschalen.

Hobéon heeft op dit gebied al de nodige ervaring. Aan de hand van de onderscheiden NLQF-niveaus beoordeelt het allerhande aanbieders op hun zogeheten ‘claim’; het NLQF-niveau dat zij claimen voor hun opleidingen. We houden het echter niet alleen bij het toetsen van de claim. We stellen ook vast of zij die claim daadwerkelijk realiseren en of ze daarbij ook kwaliteit leveren. Naar de klant en de markt is dat uiteindelijk waar het om gaat! Bij gebleken kwaliteit kunnen we de aanbieder certificeren op ons eigen Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK) of op een hierop gebaseerd keurmerk van een branche- of beroepsorganisatie.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Pieter Huisman (p.huisman@hobeon.nl), Fred de Bruijn (f.debruijn@hobeon.nl)  of Frank Hendriks (f.hendriks@hobeon.nl)

 

Bekijk alle nieuwsberichten