Actualiteitendag examencommissies hoger onderwijs 28/11/2017

9 maanden geleden

 

Omschrijving

Examencommissies opereren in een complex juridisch krachtenveld. Gedurende deze dag bespreken de docenten in verschillende deelsessies actuele onderwerpen, waarbij in de ochtend het accent ligt op de rol en verwachtingen van de examencommissie in de kwaliteitsborging van de opleiding in het algemeen en hoe de examencommissie haar eigen kwaliteit kan borgen. De middag is met name bedoeld om de juridische blik van examencommissies aan te scherpen, mede aan de hand van (het oefenen met) casuïstiek.

Doelgroep
Examencommissieleden van hoger onderwijsinstellingen (hbo en wo), die al over een zekere basiskennis beschikken.

Datum
28 november 2017, van 09.00 tot 16.30 uur

Locatie
Den Haag of Utrecht

Kosten
De kosten voor deze dag bedragen € 349,- per persoon. Deze prijzen zijn inclusief koffie/thee en lunch en exclusief btw.

Docenten
Prof. mr. Pieter Huisman adviseert onderwijsinstellingen vanuit Hobéon over onderwijsjuridische, strategische en bestuurlijke (governance) vraagstukken, daarnaast is hij bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus School of Law en onderzoeker bij De Haagse Hogeschool, thema’s goed bestuur en juridisering. Pieter belicht tijdens de dag de onderwijs juridische kant van examencommissies.

Drs. Hans Stoltenborg studeerde psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hans treedt regelmatig op als voorzitter van auditteams in het hoger onderwijs. Vanuit dat kader bekijkt hij de positie van examencommissies. Hans belicht tijdens de dag de inbedding van examencommissies in de organisatie en de feitelijke borging van het eindniveau van de studenten.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze dag d.m.v. het aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een verzoek tot betaling van de kosten. Indien er onverhoopt onvoldoende deelnemers zijn, behoudt Hobéon zich het recht voor de training te annuleren. Zijn er teveel aanmeldingen (wij sturen aan op maximaal 15 deelnemers per training), dan kijken wij naar de mogelijkheid om een tweede dag te organiseren.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleringen voor trainingen met open inschrijving dienen schriftelijk te gebeuren. Hiervoor hanteren wij onderstaande annuleringsvoorwaarden:

  1. Tot drie weken voor aanvang van de training kunt u zonder kosten annuleren.
  2. Bij annulering tot 14 dagen voor de aanvangsdatum zijn de kosten 50% van het oorspronkelijke bedrag.
  3. Wanneer u binnen 14 dagen voor aanvang van de training annuleert, bent u het volledige
    deelnemersbedrag verschuldigd.
  4. Bij verhindering kan uw organisatie- in overleg met Hobéon- een vervangende deelnemer afvaardigen.
  5. Bij verhindering tijdens een deel van de training blijft het volledige cursusgeld verschuldigd. 

Bekijk alle nieuwsberichten