64 Opleidingen van Avans Hogeschool ontvangen Hobéon Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs

2 jaar geleden

Hiermee is een hogeschoolbrede ontwikkeling gericht op de integratie van duurzaamheid in de opleidingen (eindkwalificaties, expertise van het personeel, het netwerk waar de opleiding in staat enz.) voorlopig afgerond. Er is geen enkele andere hogeschool die ál haar opleidingen heeft gestimuleerd hier expliciet aandacht aan te besteden en gericht te zijn op het afleveren van beginnende beroepsbeoefenaars die in staat zijn een duidelijke bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van onze nog zo weinig duurzame wereld.

Voor het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs kijkt een auditteam met behulp van het AISHE kader naar de integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs, het onderzoek en de onderwijsondersteuning van de betreffende opleiding. Anders dan bij bijvoorbeeld de recent uitgereikte SustainaBul (waar bedrijfsvoering op instellingsniveau het zwaarste weegt) gaat het hierbij om de inhoud en vormgeving van het onderwijs op opleidingsniveau. Voor een aantal opleidingen (met minimaal 3 sterren) leidt dit bij de accreditatie tot een bijzonder kenmerk Duurzaam hoger onderwijs

Hiermee is een prachtig traject afgesloten. Hobéon complimenteert Avans met de standvastig volgehouden koers die tot dit goede en unieke resultaat heeft geleid!

Bekijk alle nieuwsberichten