C-LiON erkend als RPHO

2 weken geleden

In de afgelopen periode mochten wij C-LiON Hoger Onderwijs begeleiden in het traject dat moest leiden tot een erkenning als rechtspersoon hoger onderwijs door het Ministerie van OC&W.

Lees nieuwsbericht

Hobéon ontwikkelinstrument Studentenwelzijn

2 weken geleden

Een ontwikkelinstrument studentenwelzijn, wat houdt dat in? Het is een instrument waarmee u met uw opleiding een nulmeting kunt uitvoeren om het studentenwelzijn te meten. Meten is weten maar dit instrument biedt meer dan dat. U kunt het gebruiken als eerste stap om samen met uw studenten, docenten en ondersteunende diensten in gesprek te gaan. Bij studentenwelzijn spelen uiteraard allerlei aspecten een rol. Samen met studenten hebben we deze aspecten geïdentificeerd en beschreven. Denk aan studeerbaarheid, de socialiserende functie van het onderwijs, voorzieningen, communicatie, inclusiviteit, begeleiding, studentenleven, persoonlijke omstandigheden, etc.

Lees nieuwsbericht

Online masterclasses

7 maanden geleden

Vanaf april 2020 verzorgt Hobéon een aantal online masterclasses. Vanwege het Corona virus werken we meer vanuit huis en hebben we de mogelijkheid om ons werk vanuit een ander perspectief te bekijken. Wellicht is dit een mooi moment om kennis te vergaren die je altijd al hebt willen opdoen.

Lees nieuwsbericht