Tussentijds CIIO-onderzoek succesvol afgerond

4 maanden geleden

Daar waar wij de kwaliteit van andere beoordelen, vinden we het ook belangrijk dat wij zelf op onze kwaliteit beoordeeld worden. Ons eigen kwaliteitsmanagementsysteem is dan ook jaarlijks onderwerp van een beoordeling op basis van de norm ISO 9001:2015. 

Lees nieuwsbericht

Nieuw certificatieschema: Werken onder Overdruk

7 maanden geleden

Met ingang van 11 september 2018 is de stichting Hobéon SKO Certificatie (Hobéon SKO) door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangewezen als certificerende instelling voor de beroepsgroep duikarbeid (duikers, duikmedisch begeleider en duikploegleiders). 

Lees nieuwsbericht