Vlaams samenwerkingsakkoord tussen Hobéon en NVAO

2 maanden geleden

De NVAO en Hobéon ondertekenden op donderdag 8 juli een samenwerkingsakkoord voor de duur van het huidige kwaliteitszorgstelsel in Vlaanderen (tot 2025). Dit garandeert dat alle door Hobéon uitgevoerde externe beoordelingen in Vlaanderen in overeenstemming zijn met de Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Lees nieuwsbericht

Handreiking online visiteren

5 maanden geleden

In de huidige omstandigheden (covid-19) is online visiteren een adequate oplossing voor het beoordelen van opleidingen. Wij bieden u een handreiking met tips & tricks waar op te letten bij online-auditen.

Lees nieuwsbericht

AISHE-kader maakt plaats voor het SHE-kader

7 maanden geleden

Hobéon ondersteunt opleidingen en onderwijsinstellingen bij het verwezenlijken van de Sustainable Development Goals. Om de integratie van de Sustainable Development Goals in opleidingen te bepalen, maakt Hobéon gebruik van het ‘Sustainability in Higher Education’ beoordelingskader (hierna: SHE-kader). 

Lees nieuwsbericht

Adviseurs Hobéon verkrijgen CMC-kwaliteitskeurmerk

7 maanden geleden

Hobéon adviseurs Marvin Leerdam en Bas Reijken hebben met positief resultaat de certificeringsprocedure voor Certified Management Consultant (CMC) doorlopen en mogen nu de titel CMC achter hun naam voeren. Het CMC kwaliteitskeurmerk is een keurmerk voor organisatieadviseurs met een wereldwijd erkende status. 

Lees nieuwsbericht

C-LiON erkend als RPHO

10 maanden geleden

In de afgelopen periode mochten wij C-LiON Hoger Onderwijs begeleiden in het traject dat moest leiden tot een erkenning als rechtspersoon hoger onderwijs door het Ministerie van OC&W.

Lees nieuwsbericht

Hobéon ontwikkelinstrument Studentenwelzijn

10 maanden geleden

Een ontwikkelinstrument studentenwelzijn, wat houdt dat in? Het is een instrument waarmee u met uw opleiding een nulmeting kunt uitvoeren om het studentenwelzijn te meten. Meten is weten maar dit instrument biedt meer dan dat. U kunt het gebruiken als eerste stap om samen met uw studenten, docenten en ondersteunende diensten in gesprek te gaan. Bij studentenwelzijn spelen uiteraard allerlei aspecten een rol. Samen met studenten hebben we deze aspecten geïdentificeerd en beschreven. Denk aan studeerbaarheid, de socialiserende functie van het onderwijs, voorzieningen, communicatie, inclusiviteit, begeleiding, studentenleven, persoonlijke omstandigheden, etc.

Lees nieuwsbericht

Is uw opleiding helemaal klaar voor het nieuwe normaal?

1 jaar geleden

De coronacrisis heeft impact op vele fronten. Allereerst op het vormgeven van uw onderwijs en toetsing. Maar….we weten allemaal dat het nieuwe normaal óók de arbeidsmarkt ingrijpend gaat veranderen. Op de korte termijn; nu dus. En waarschijnlijk ook op langere termijn. Maar hoe precies, waar en wanneer?

Lees nieuwsbericht