Juridisch perspectief op de governance van samenwerkingsverbanden

5 maanden geleden

Afgelopen week kwam het onderzoeksrapport Juridisch perspectief op de governance van samenwerkingsverbanden uit. Dit rapport, geschreven door Pieter Huisman en Bas Reijken (beiden als adviseur verbonden aan Hobéon), is het resultaat van een onderzoek naar het functioneren van bestuurlijk-juridische constructies in samenwerkingsverbanden en medezeggenschap binnen het passend onderwijs.

Lees nieuwsbericht

Eindrapport onderzoek naar werking NLQF

5 maanden geleden

In opdracht van het Ministerie van OCW is onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de werking van het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF). Op verzoek van Ockham IPS hebben Frank Hendriks en Pieter Huisman van Hobéon een bijdrage geleverd aan dit onderzoek.

Lees nieuwsbericht

28 nov. 2017 | Actualiteitendag examencommissies hoger onderwijs

9 maanden geleden

Op 28 november 2017 organiseert Hobéon een Actualiteitendag examencommissies hoger onderwijs.Tijdens de actualiteitendag worden relevante en actuele ontwikkelingen in onderwijs, beleid en wetgeving besproken die impact hebben op het werk van examencommissies. Vragen die aan de orde komen, zijn onder andere: Waar gaat de examencommissie over? En waar ligt de verantwoordelijkheid van management en docent? Daarnaast is deze training bedoeld om de juridische blik van examencommissies aan te scherpen, mede aan de hand van actuele jurisprudentie en casuïstiek(oefeningen). 

Lees nieuwsbericht

Duurzaamheid in het onderwijs

9 maanden geleden

Steeds meer hogescholen en mbo scholen realiseren hun duurzame ambities. Met diverse producten en diensten ondersteunt Hobéon opleidingen en instellingen bij de ontwikkeling en implementatie van duurzaamheid in de organisatie en het onderwijs. Hieronder een overzicht van onze activiteiten op dit gebied.

Lees nieuwsbericht

Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit voor Assessmentcentrum én Expertisecentrum assessments lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam

9 maanden geleden

Op 3 oktober ontving het Assessmentcentrum van het Instituut voor de Lerarenopleidingen (IvL) van de Hogeschool Rotterdam uit handen van Fred de Bruijn het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK). Het Assessmentcentrum ontving dit keurmerk omdat het heeft aangetoond te voldoen aan de HKK kwaliteitscriteria voor assessmentcentra én aan de HKK kwaliteitscriteria voor expertisecentra.

Lees nieuwsbericht

Actualiteitendag examencommissies hoger onderwijs 28/11/2017

10 maanden geleden

Sinds ‘Versterking bestuurskracht’ nemen examencommissies een centrale rol in bij de borging van de toetsing en de borging van het eindniveau van de student. Examencommissies moeten opereren in een steeds veranderend speelveld en de onafhankelijke positionering roept soms vragen op: waar gaat de examencommissie over, en waar ligt de verantwoordelijkheid van management en docent?

Lees nieuwsbericht

Training intern auditoren in het onderwijs (open inschrijving)

1 jaar geleden

Hobéon heeft een trainingsprogramma opgezet voor (beginnende) auditoren in het onderwijs. De training is gebaseerd op de expertise die Hobéon heeft op het gebied van kwaliteitszorg en de ervaring die is opgedaan met het uitvoeren van audits. Het programma heeft inmiddels met succes gedraaid, zowel als maatwerk en als open inschrijving. De training is bedoeld voor interne auditoren in het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. 

Lees nieuwsbericht

“Een doelmatigheidsdossier dwingt je om heel goed over het arbeidsmarktperspectief na te denken”

1 jaar geleden

In het voorjaar van 2016 mochten wij de Universiteit van Amsterdam ondersteunen bij de totstandkoming van de nieuwe universitaire bacheloropleiding Oudheidwetenschappen. Deze opleiding is ingebed in het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA), het wetenschappelijk expertisecentrum op het gebied van de oudheid en archeologie van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.

Lees nieuwsbericht

Eerste registratiebewijzen voor re-integratiebegeleiders UWV

1 jaar geleden

Op donderdag 17 maart 2017 zijn de eerste registratiebewijzen voor re-integratiebegeleiders van het UWV uitgereikt. Dit gebeurde op het kantoor van UWV in Heerlen. De re-integratie begeleiders kozen voor registratie om het vakmanschap inclusief opleiding en bij- en nascholing te beschrijven en vast te leggen. Dit levert niet alleen verbreding van de kansen op de arbeidsmarkt op, maar ook worden het vakmanschap en de positie van de re-integratiebegeleider in het proces van het faciliteren van werkzoekenden in de schijnwerper gezet. 

Lees nieuwsbericht

Hobéon aanwezig op Jaarcongres Vereniging Hogescholen 2017

1 jaar geleden

Op donderdag 6 april 2017 is Hobéon met een stand aanwezig tijdens het Jaarcongres van de Vereniging Hogescholen. Wilt u tijdens het Jaarcongres spreken met één van onze aanwezige adviseurs? Wilt u op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen of gewoon even bijkletsen over een lopend traject of nieuwe opdracht? Dat kan. Onze adviseurs staan u graag te woord.

Lees nieuwsbericht