Is uw opleiding helemaal klaar voor het nieuwe normaal?

1 maand geleden

De coronacrisis heeft impact op vele fronten. Allereerst op het vormgeven van uw onderwijs en toetsing. Maar….we weten allemaal dat het nieuwe normaal óók de arbeidsmarkt ingrijpend gaat veranderen. Op de korte termijn; nu dus. En waarschijnlijk ook op langere termijn. Maar hoe precies, waar en wanneer?

Lees nieuwsbericht

Hoger onderwijs post-corona: vijf aandachtspunten voor het nieuwe studiejaar

2 maanden geleden

De afgelopen maanden stonden voor opleidingen in het teken van een flinke inspanning om het onderwijs te continueren. Docenten en studenten leverden forse inspanningen om lessen online te volgen en toetsen op alternatieve manieren te laten afnemen. Belangrijke keuzes werden gemaakt in de opzet van het onderwijs en de toetsen.  Er moest druk geschakeld worden tussen alle betrokken actoren; opleidingsmanagement,  examencommissies, opleidingscommissies en examinatoren. Het werken met de WHW en de opleidings- en instellingsregels vormt daarbij een uitdaging. De wet roept veel vragen op bij de interpretatie en de mogelijkheden om nieuwe of andere vormen van onderwijs of toetsing te implementeren, dit zal zeker ook het geval zijn in het post-coronatijdperk. Welke uitdagingen zijn er bij de afronding van dit studiejaar en de start voor het volgend studiejaar?

Lees nieuwsbericht

Juridisch Vademecum Examencommissies Hoger Onderwijs

2 maanden geleden

Mede naar aanleiding van de trainingen die hij verzorgt voor Hobéon heeft Pieter Huisman het boek Juridisch Vademecum Examencommissies Hoger Onderwijs geschreven. De uitgave is verschenen als onderdeel van het onderzoekprogramma van het lectoraat Public Governance van de Haagse Hogeschool naar de veranderende rol van publieke professionals.

Lees nieuwsbericht

Q&A: Vragen over (de organisatie van) uitgestelde audits

2 maanden geleden

Voor opleidingen die in deze periode een opleidingsaccreditatie zouden hebben, is het locatiebezoek uitgesteld. De voorbereidingen waren in volle gang en nu ineens wordt alles uitgesteld. We merken dat hogescholen vragen hebben over ‘hoe nu verder?’. We hebben de meest gestelde vragen verzameld en voorzien van een antwoord. 

Lees nieuwsbericht

Hobéon beleid - Coronavirus COVID-19

3 maanden geleden

Om de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 tegen te gaan zijn er voor onze werknemers bepaalde regels opgesteld. Dit beleid helpt hen om te gaan met (de effecten van) het virus en de impact die het kan hebben op de diensten die we onze klanten bieden. Onze werkzaamheden zullen gewoon doorgaan en daar waar mogelijk zullen werknemers maatregelen nemen om al te veel contact te voorkomen.

Lees nieuwsbericht