Nieuw certificatieschema: Werken onder Overdruk

2 maanden geleden

Met ingang van 11 september 2018 is de stichting Hobéon SKO Certificatie (Hobéon SKO) door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangewezen als certificerende instelling voor de beroepsgroep duikarbeid (duikers, duikmedisch begeleider en duikploegleiders). 

Lees nieuwsbericht

“Een doelmatigheidsdossier dwingt je om heel goed over het arbeidsmarktperspectief na te denken”

1 jaar geleden

In het voorjaar van 2016 mochten wij de Universiteit van Amsterdam ondersteunen bij de totstandkoming van de nieuwe universitaire bacheloropleiding Oudheidwetenschappen. Deze opleiding is ingebed in het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA), het wetenschappelijk expertisecentrum op het gebied van de oudheid en archeologie van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.

Lees nieuwsbericht

Certificering van Honours door Hobéon levert bijzonder kenmerk op

2 jaar geleden

Het is voor het eerst dat de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie een hoger onderwijsinstelling een bijzonder kenmerk op het onderwerp honoursonderwijs toekent. En Hanzehogeschool Groningen heeft de primeur. Daar is met Hobéon een uitgebreid traject aan voorafgegaan om de kwaliteit van de honoursprogramma’s op een hoog niveau te krijgen en te borgen. 

Lees nieuwsbericht

Geslaagde workshop ‘Opleiden voor een turbulente arbeidsmarkt’

2 jaar geleden

Op 18 februari 2016 organiseerden Hobéon en AWTI een workshop over de vraag ‘Hoe leid je op voor een veranderende en turbulente arbeidsmarkt?’ Een zeer gemêleerd gezelschap van circa vijftig bestuurders en managers uit bedrijfsleven, beroepsonderwijs, maatschappelijke organisaties, adviesorganen en overheid nam deel. ROC Midden-Nederland (Utrecht) was gastheer.

Lees nieuwsbericht