ROA rapport Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2007

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs

Frank Hendriks Het rapport presenteert de resultaten van het onderzoek dat eind 2007/begin 2008 over bijna de volle breedte van het Nederlandse onderwijsstelsel heeft plaatsgevonden. In totaal zijn 105.000 gediplomeerde schoolverlaters en afgestudeerden van het schooljaar 2005/2006 benaderd. De totale respons bedroeg 36%.

Lees blogbericht

Hobéon doet onderzoek naar aanbod aan pedagogisch-didactische cursussen voor hbo docenten

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Arbeidsmarkt & Ketenregie

Ruud van der Herberg In het hoger beroepsonderwijs is sprake van een sterke vergrijzing, sterker dan in andere sectoren van de Nederlandse samenleving, wat de komende jaren zal leiden tot een aanzienlijke vervangingsvraag.  Neem daarbij de voorspelde toename van de vraag aan hbo bachelors mee, wat leidt tot een grotere onderwijsdeelname, dan komt daar nog een uitbreidingsvraag bovenop.

Lees blogbericht