Het Bologna proces in 2020

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks Na Praag, Berlijn, Bergen en Londen hebben de Benelux landen de eer een ministeriële follow-up conferentie in het kader van het Bologna-proces te organiseren. De conferentie zal op 28 en 29 april plaatsvinden in Leuven en staat in het teken van Bologna +10. Een een programma en een uitgebreid overzicht van de conferentie documenten is via de website van de conferentie in te zien.

Lees blogbericht

Subsidie voor netwerkvorming ondernemers en onderwijsinstellingen

12 jaar geleden — Advisering, MBO, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs, Ondernemerschap

Frank Hendriks Uit een in 2007 uitgevoerde nulmeting bleek dat nog relatief weinig onderwijsinstellingen ondernemerschapscompetenties aan de orde laten komen in het onderwijs.  Door de ministeries van EZ en OCW is begin 2008 veel extra geld beschikbaar gesteld in de vorm van een programma voor ondernemerschap in het onderwijs. Een aanzienlijk deel van deze middelen ging naar zogenaamde ‘Centres for Entrepreneurship’.

Lees blogbericht

Doorbraak in binaire hoger onderwijsbestel gerealiseerd

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks Het Nederlandse hoger onderwijsbestel is een binair stelsel. Er is sprake van een institutioneel onderscheid tussen universiteiten en hogescholen. De universiteiten bieden  wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen aan terwijl de hogescholen bachelor- en sinds enige jaren ook masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs verzorgen.

Lees blogbericht

Wetsvoorstel versterking besturing (4): joint degrees

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks In december 2008 is het wetsvoorstel versterking besturing ingediend bij de Tweede Kamer. In dit voorstel zijn een groot aantal wijzigingen van de WHW opgenomen. In een serie bijdragen wordt op het Hobéon Weblog stilgestaan bij een aantal onderwerpen uit dit voorstel. Vandaag:  joint degrees.

Lees blogbericht

Kritiek politiek op overlegverplichting bij start nieuwe opleidingen

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Vanaf 1 maart 2009 is de volgorde tussen de toets nieuwe opleiding en de toets macrodoelmatigheid omgedraaid. Uit een brief van OCW en uit het Wetsvoorstel versterking besturing blijkt dat hoger onderwijsinstellingen in de nabije toekomst bij de start van nieuwe opleidingen verplicht afstemmingsoverleg zullen moeten voeren. Dit zal waarschijnlijk worden opgenomen in de nieuwe beleidsregel doelmatigheid, welke naar verwachting begin april openbaar wordt gemaakt.

Lees blogbericht

Wetsvoorstel versterking besturing (3): publicatie verslag

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks In december 2008 is het wetsvoorstel versterking besturing ingediend bij de Tweede Kamer. In dit voorstel zijn een groot aantal wijzigingen van de WHW opgenomen. In een serie bijdragen wordt op het Hobéon Weblog stilgestaan bij een aantal onderwerpen uit dit voorstel. In eerdere bijdragen kwamen wijzigingen in het accreditatiestelsel en de CROHO registratie aan bod.

Lees blogbericht

Keurmerk voor opleidingsscholen

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Frank Hendriks Staatssecretaris van Bijsterveld wil opleiden in de school structureel verankeren in het onderwijsstelsel. Studenten, opleiders, schoolopleiders, schoolbesturen en leraren zijn volgens haar allemaal enthousiast over zogenaamde opleidingsscholen, vanwege de kwaliteit en de aantrekkelijkheid voor studenten.

Lees blogbericht

OCW: aansluiting kunstvakonderwijs op arbeidsmarkt schiet te kort

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Minister Plasterk heeft deze week een brief over het kunstvakonderwijs naar de kamer gestuurd (zie ook dit nieuwsbericht). De brief heeft het doel om meer duidelijkheid te verschaffen over het functioneren van het kunstvakonderwijs.  Aandacht wordt onder meer geschonken aan arbeidsmarktperspectieven, selectie, kwaliteit van het kunstvakonderwijs.

Lees blogbericht

Digitaal onderwijserfgoed

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs

Frank Hendriks De Onderwijsraad heeft onlangs een nieuwe website, ‘ het geheugen van het onderwijs’, gelanceerd. Op deze website worden een groot aantal oude adviezen van de raad ontsloten.

Lees blogbericht

Studenten betrokken bij beoordeling nieuwe opleidingen

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs ondergaan in de regel een zogenaamde toets nieuwe opleiding. Alleen bij een positief resultaat op deze toets is aan de opleiding een erkende graad verbonden. Hoewel het toetsingskader nieuwe opleidingen noch de daarbij behorende handreiking dit heel expliciet vermelden kan een instelling in de praktijk kiezen of men de toets nieuwe opleiding wil laten uitvoeren door de NVAO of door een VBI (zoals Hobéon).

Lees blogbericht

Wetsvoorstel versterking besturing (2): wijzigingen in CROHO registratieprocedure

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks In december 2008 is het wetsvoorstel versterking besturing ingediend bij de Tweede Kamer. In dit voorstel zijn een groot aantal wijzigingen van de WHW opgenomen. In een serie bijdragen wordt op het Hobéon Weblog stilgestaan bij een aantal onderwerpen uit dit voorstel. Vandaag: wijzigingen in registratieprocedure van opleidingen in het CROHO.

Lees blogbericht

Wetsvoorstel versterking besturing (1): wijzigingen in accreditatiestelsel

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks In december 2008 is het wetsvoorstel versterking besturing ingediend bij de Tweede Kamer. In dit voorstel zijn een groot aantal wijzigingen van de WHW opgenomen. In een serie bijdragen wordt op het Hobéon Weblog stilgestaan bij een aantal onderwerpen uit dit voorstel. Vandaag:  wijzigingen in het accreditatiestelsel.

Lees blogbericht

Titulatuur hbo opnieuw op de schop

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Minister Plasterk heeft een voorstel bekend gemaakt dat een einde moet maken aan de voortslepende discussie over de titulatuur in het Nederlandse bachelor-master stelsel.

Lees blogbericht

Evaluatie sleutelgebieden aanpak innovatieplatform

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Doelmatigheid

Frank Hendriks Een commissie onder leiding van Ad Scheepbouwer heeft op verzoek van het Innovatieplatform en het ministerie van Economische Zaken de voortgang van de zogenaamde Sleutelgebieden onderzocht. De bevindingen zijn neergelegd in het rapport "Voortgang Sleutelgebieden en tussentijdse evaluatie Sleutelgebieden-aanpak".

Lees blogbericht