Kennis van hoger onderwijswetgeving ook voor commerciële hbo-instellingen van belang

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Wetgeving in het hoger onderwijs

Wienke Blomen Samen met de NRTO (De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, v.h. Paepon) heeft Hobéon recent het initiatief genomen voor een aantal workshops ‘Capita Selecta WHW’. Deze zijn speciaal samengesteld voor managers en bestuurders van commerciële hoger onderwijsinstellingen.

Lees blogbericht

Een ambitieus en innovatief lectoraat

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling

Wienke Blomen Wat hoogleraren zijn voor universiteiten, zijn lectoren voor hogescholen. De lector heeft een eigen lectoraat waarin hij werkt aan een bepaalde onderzoeksopdracht. Aan het lectoraat is vaak een kenniskring verbonden, waarin docenten en studenten onderzoek doen naar aan het lectoraat gerelateerde onderwerpen.

Lees blogbericht

Erkenning voor internationalisering onderwijs

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Wienke Blomen Nederlandse hoger onderwijsinstellingen kunnen een opleiding laten toetsen op  “bijzondere kenmerken’’ en “bijzondere kwaliteit”.  Met deze kenmerken kunnen instellingen zich profileren. Hobéon beoordeelt met enige regelmaat opleidingen op deze bijzondere (kwaliteits)kenmerken.

Lees blogbericht

Vier hogescholen krijgen toestemming voor start opleiding Mechatronica

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Wienke Blomen Door Wienke Blomen en Conny Ouwerkerk Eind juli 2010 heeft de staatssecretaris van OCW, op advies van de CDHO, ingestemd met het voornemen van vier hogescholen om te starten met een opleiding Mechatronica. Dit is een interdisciplinair vakgebied, gericht op het   ontwikkelen van technologische systemen met complexe functionaliteit.   Het maakt gebruik van onder meer de natuurkunde, werktuigbouwkunde,   elektrotechniek en informatietechnologie. Toepassingen zijn legio, van   dvd-spelers tot industriële robots.

Lees blogbericht