Tips van onze panelvoorzitters - deel 1

3 maanden geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Willem van Raaijen Het uitvoeren van kwalitatief goede audits is een vak apart. Daarom werken wij graag met panelvoorzitters uit onze vaste voorzitterspoule. Onlangs organiseerden wij een aantal online kalibratiesessies met deze voorzitters. Wat zijn hun ervaringen met online audits? En welke tips en goede voorbeelden deelden zij met elkaar? Dat leest u allemaal in dit weblog. 

Lees blogbericht

De hybride audit: het beste van twee werelden

1 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Willem van Raaijen De huidige omstandigheden vragen om flexibiliteit. Ze doen ons ontdekken dat online vergaderen zo verkeerd nog niet is. Waarom zouden we daar tijdens audits, ook in de toekomst, ons voordeel niet mee doen? De hybride audit, deels offline en deels online, combineert het beste van twee werelden.

Lees blogbericht

Meta-evaluatie geeft zicht op verander- en verbeterpotentie van opleidingen èn instelling

5 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling

Willem van Raaijen Een van de uit accreditatietrajecten voortvloeiende diensten die Hobéon aanbiedt, is het voor een instelling uitvoeren van een meta-evaluatie. Zo hebben wij dat bijvoorbeeld voor de Hogeschool van Amsterdam reeds tot tweemaal toe mogen doen: i) in 2010 een welhaast mega-evaluatie van alle accreditatie-trajecten en andere beoordelingen uit de periode 2004-2010 en ii) recent een iets beperktere evaluatie die de jaren 2011-2014 betrof. 

Lees blogbericht

Certificering openbare bibliotheken 2014-2017

6 jaar geleden — Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Kunsteducatie en bibliotheken

Willem van Raaijen De certificeringsregeling voor de openbare bibliotheken gaat, na de uitvoering van een aantal pilots eerder dit jaar, binnenkort de derde ronde in voor een cyclus van vier jaar. Forse aanpassingen zoals het rigoureus schrappen in de hoeveelheid normeisen moeten de regeling passend  maken bij de fase waarin de bibliotheken nu verkeren.

Lees blogbericht

Clusterbeoordelingen in het hoger onderwijs

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Willem van Raaijen Het nieuwe accreditatiestelsel in het hoger onderwijs zal naar verwachting met ingang van het cursusjaar 2012-2013 clusterbeoordeling van opleidingen als leidend principe gaan hanteren. Er is toegezegd dat reeds gemaakte afspraken en getekende contracten geëerbiedigd worden en ook is er een overgangsregeling in de maak, maar de NVAO heeft al aangekondigd dat afzonderlijke beoordelingen hoge uitzondering zullen zijn.

Lees blogbericht

Diversity the new reality

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs

Willem van Raaijen Onlangs organiseerde ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, haar jaarlijkse conferentie in de Jaarbeurs te Utrecht. Maurice Crul (UvA) en Willem van Raaijen (Hobéon) presenteerden daar op hoofdlijnen de uitkomsten en aanbevelingen van het eerder dit jaar verschenen rapport ‘Inzet G5-middelen’ over studiesuccesbevordering van niet-westerse allochtone (hierna: NWA-) studenten in de vier grote steden. Aanleiding om het rapport zelf nog eens onder de loep te nemen.

Lees blogbericht

Certificering Openbare Bibliotheken

9 jaar geleden — Certificering, Kunsteducatie en bibliotheken

Willem van Raaijen Vanaf 2006 bestaat er een door de Vereniging Openbare Bibliotheken (hierna: VOB) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten op basis van het INK-model ontwikkelde certificeringsregeling ten behoeve van de Openbare Bibliotheken.

Lees blogbericht

Certificaat internationalisering: een bijzonder kenmerk door middel van aparte certificering

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Willem van Raaijen Al jaar en dag hebben opleidingen de behoefte om zich te onderscheiden op het gebied van internationalisering. Elke opleiding wil laten zien wat ze op dit terrein doet, wat hun visie en beleid is en hoe dat uitwerkt in de onderwijspraktijk van alledag. Als VBI in het accreditatiestelsel merkt Hobéon dat veelvuldig in zelfevaluaties of management reviews aandacht wordt gegeven aan dit belangrijke aspect. Dit soms mede met de bedoeling om via de weg van de accreditatie in aanmerking te komen voor het predicaat ‘bijzonder kenmerk’.

Lees blogbericht