Wat de gemeente Utrecht leert van Hobéon en vice versa

1 maand geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling

Inge Ville In het hoger onderwijs is kwaliteitszorg verankerd in de genen van de opleidingen. Dat is niet vanzelf gegaan. Dat is een proces van jaren geweest, waarin ook Hobéon een rol heeft mogen spelen. Inge Ville, senior adviseur bij Hobéon, heeft zelf ook bijgedragen aan die verankering. Zij is een echt onderwijsdier. Inmiddels werkt zij sinds november vanuit Hobéon voor de gemeente Utrecht als interim manager. Met gebruikmaking van haar kennis en ervaring van kwaliteitsmanagement in het hoger onderwijs werkt zij nu aan de invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem bij de gemeente.  

Lees blogbericht

Praktijkgericht onderzoek: wat kwaliteit je kan brengen…

6 maanden geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling

Inge Ville We kunnen toch wel zeggen dat het praktijkgericht onderzoek inmiddels behoorlijk goed is ingeburgerd in het hoger beroepsonderwijs. Bij alle bekostigde hogescholen zijn er één of meerdere onderzoekseenheden, waarbinnen lectoren, docentonderzoekers, promovendi en studenten, samenwerken met het werkveld en onderzoek uitvoeren.

Lees blogbericht

Over toetsen nu en in de toekomst

10 maanden geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Kwaliteit & Ontwikkeling

Inge Ville Bij veel onderwijsinstellingen speelt momenteel de vraag 'hoe zet je online toetsen op een veilige en betrouwbare manier in'? Uit gesprekken die wij met vertegenwoordigers van het onderwijs voeren, merken we dat ook naar het reguliere of oorspronkelijke toetsproces anders gekeken wordt. Het is met name de afhankelijkheid van summatieve toetsen, die ter discussie staat. In dit weblog staan Hobéon adviseurs Inge Ville en Heleen Hanssens stil bij deze ontwikkelingen en bij de waardes - van toetsen - die daaraan ten grondslag liggen. 

Lees blogbericht