Hobéon goes International ... Office

1 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Kwaliteit & Ontwikkeling, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs, Internationalisering

Rob van der Hoorn We zitten in de zomerperiode en veel mensen genieten nog lekker van een welverdiende vakantie. Het weer in Nederland is natuurlijk fantastisch, maar toch gaan veel mensen naar het buitenland. Dit geeft een extra dimensie aan de vakantiebeleving, vindt u niet? Ditzelfde geldt voor studenten en hun studieloopbaan. Het onderwijs in Nederland is van hoog niveau, maar buitenlandervaring geeft toch een extra (leer)dimensie aan de studie. Het Erasmus+ subsidieprogramma ondersteunt en stimuleert buitenlandse uitwisselings- en kennisdelingsprojecten. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ controleert of toegekende subsidies op juiste wijze door onderwijsinstellingen worden besteed. De afgelopen periode is Hobéon door diverse onderwijsinstellingen benaderd met de vraag of wij een proefaudit kunnen uitvoeren bij hun International Office in voorbereiding op het bezoek van het Nationaal Agentschap Erasmus+. 

Lees blogbericht

Verkenningscommissie HEO; het zou wat toekomstgerichter en vollediger mogen

5 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Bestuur & Governance, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Leven lang leren, Onderzoek in het hbo

Rob van der Hoorn Afgelopen week verscheen het rapport van de verkenningscommissie hoger economisch onderwijs. De commissie heeft in opdracht van het bestuur van de Vereniging Hogescholen een externe analyse van het economisch domein verricht.

Lees blogbericht

Het delen van jarenlang opgebouwde kennis en nieuw verworven kennis

7 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Studiekeuze, Ondernemerschap

Rob van der Hoorn Er is door Capgemini een steen gegooid door de ruiten van het loongebouw. Voorstellen om oudere werknemers een beetje in te laten leveren, en de gestaalde kaders zijn weer wakker. En dat net na een o zo rustige jaarwisseling. ‘Dit is onderdeel van de totaalvernietiging van de oudere werknemer’, zo laat bestuurder Castelein van vakbond De Unie optekenen in het Financieel Dagblad van 8 januari 2013. Wat een wreed begin van 2013.

Lees blogbericht

Het onderwijs in de verkiezingsprogramma's; Nederland innoveert

7 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Leven lang leren, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs

Rob van der Hoorn Na de val van het Kabinet Rutte maken de politieke partijen zich op voor verkiezingen op 12 september. De partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s inmiddels gepresenteerd en ondanks de vakantieperiode wordt er druk geflyerd en zijn de politieke leiders overal te zien en te horen. De verkiezingsstrijd barst los.    

Lees blogbericht

Het Catshuis overleg: toch niet alleen maar bezuinigen?

8 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Ondernemerschap

Rob van der Hoorn Nadat eind 2011 het CPB officieel bekend maakte dat Nederland in een economische recessie terecht was gekomen, besloot het kabinet om nog even te wachten op de volgende mededeling van de rekenmeesters alvorens te besluiten dat extra bezuinigingsmaatregelen nodig zijn om het vaderlandse huishoudboekje te laten voldoen aan de Europese normen.

Lees blogbericht

Crisis, recessie, het hoger onderwijs en de kenniseconomie

8 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Rob van der Hoorn Vorige week werd door het Centraal Planbureau (CPB) duidelijk gemaakt dat Nederland zich officieel in een economische recessie bevindt. Dat bericht werd direct gevolgd door speculaties over mogelijk noodzakelijke extra bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Immers ook Nederland moet zich houden aan de begrotingsafspraken die Europese Unie verband door de eurolanden zijn gemaakt. Bezuinigingen in het hoger onderwijs worden niet uitgesloten.

Lees blogbericht

Van ketenreview naar ander eigenaarschap in het hoger onderwijs?

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie

Rob van der Hoorn ‘Hogescholen en bedrijven/organisaties (bedrijfsleven) hebben elkaar nodig om de vraag naar en het aanbod van opleidingen op elkaar af te stemmen. Scholen en bedrijfsleven vormen met elkaar een keten, waarin beide partijen aan onderwijskwaliteit werken.’

Lees blogbericht

'Meten is weten' of toch niet helemaal?

8 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Voortgezet onderwijs

Rob van der Hoorn In navolging van de minimum lesuren norm in het voortgezet onderwijs als bewijs voor het feit dat leerlingen voldoende ‘les krijgen’, is ook in het hoger onderwijs de roep om inzage in het aantal contacturen tussen student en docent duidelijk hoorbaar. Niet in de laatste plaats is het de politiek, Tweede Kamer en de staatssecretaris, die willen dat studenten een minimale hoeveelheid lessen krijgen aangereikt. In de nieuwe Beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger onderwijs van de NVAO wordt de vraag naar het aantal contacturen expliciet gesteld en de Inspectie voor het Onderwijs hernieuwt het onderzoek naar deze vraag dat reeds in 2007 werd uitgevoerd.

Lees blogbericht

De kracht van de media

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Rob van der Hoorn De afgelopen week verschijnen in diverse media berichten met koppen als: ‘Ex-bestuur Inholland graaide’ en ‘Negen ton ongeoorloofde declaraties Inholland’. Je zult maar tot het ex-bestuur van Inholland behoren, dan mag je aan vrienden en bekenden uitleggen dat jij niet graaide of in een enkel geval ‘wel graaide’.

Lees blogbericht