Tips van onze panelvoorzitters - deel 3 | 'Flex-audits'

1 maand geleden — Hoger Onderwijs, Leven lang leren, Examencommissies

Inge van der Hoorn Het uitvoeren van kwalitatief goede audits is een vak apart. Daarom werken wij graag met panelvoorzitters uit onze vaste voorzitterspoule. Zij hebben onze meerdaagse training gevolgd en nemen deel aan onze periodieke professionaliseringsactiviteiten. Zo organiseerden wij in de afgelopen periode een aantal online kalibratiesessies, met steeds circa acht van onze voorzitters. Waar spraken we zoal over? Wat zijn de ervaringen van onze voorzitters met online audits? En welke tips en goede voorbeelden deelden zij met elkaar? Daarover gaat deze serie van weblogs. Dit laatste weblog gaat specifiek over audits bij opleidingen die deelnemen aan het experiment leeruitkomsten, flex-audits in de volksmond.

Lees blogbericht

Tips van onze panelvoorzitters - deel 2

2 maanden geleden — Hoger Onderwijs

Inge van der Hoorn Het uitvoeren van kwalitatief goede audits is een vak apart. Daarom werken wij graag met panelvoorzitters uit onze vaste voorzitterspoule. Zij hebben onze meerdaagse training gevolgd en nemen deel aan onze periodieke professionaliseringsactiviteiten. Zo organiseerden wij in de afgelopen periode een aantal online kalibratiesessies, met steeds circa acht van onze voorzitters. Waar spraken we zoal over? Wat zijn de ervaringen van onze voorzitters met online audits? En welke tips en goede voorbeelden deelden zij met elkaar? Daarover gaat deze serie van weblogs. Deze keer over het opnemen van gesprekken en de ter inzage liggende stukken.  

Lees blogbericht

Actualisatie en verheldering van de WHW geboden

11 maanden geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Inge van der Hoorn Eind april publiceerde de Inspectie van het Onderwijs het rapport De Staat van het Onderwijs 2020. In een serie van blogs bespreken Rianne Versluis, Pieter Huisman en Roel van Krieken opvallende bevindingen, ontwikkelingen en aanbevelingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor het hoger onderwijs. Dit derde en laatste weblog gaat over de discrepantie tussen de WHW en de huidige onderwijspraktijk en over de onzekerheid van instellingen over de interpretatie van de WHW.

Lees blogbericht

Toetsing is breder dan de toetsprocedures

1 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Examencommissies

Inge van der Hoorn Eind april publiceerde de Inspectie van het Onderwijs het rapport De Staat van het Onderwijs 2020. In een serie van blogs bespreken Rianne Versluis, Pieter Huisman en Roel van Krieken opvallende bevindingen, ontwikkelingen en aanbevelingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor het hoger onderwijs. Dit tweede blog uit de serie gaat over toetsing als kwetsbaar onderdeel van de basiskwaliteit van een opleiding. 

Lees blogbericht

Aandacht voor studiesucces en studentenwelzijn tijdens accreditatie

1 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Wetgeving in het hoger onderwijs, Examencommissies

Inge van der Hoorn Eind april publiceerde de Inspectie van het Onderwijs het rapport De Staat van het Onderwijs 2020. In een serie van blogs bespreken Rianne Versluis, Pieter Huisman en Roel van Krieken opvallende bevindingen, ontwikkelingen en aanbevelingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor het hoger onderwijs. Het eerste blog uit de serie gaat over de aandacht die de Inspectie vraagt voor studiesucces en studentenwelzijn. 

Lees blogbericht

Het ontwikkelgesprek: ervaringen en tips

1 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Wetgeving in het hoger onderwijs

Inge van der Hoorn Met de introductie van het NVAO Beoordelingskader 2016 was ook het ontwikkelgesprek een feit. Dit was een wens van de Tweede Kamer, bedoeld om een scheiding aan te brengen tussen beoordeling en verbetering. Het is een gesprek tussen opleiding en panel waarin mogelijke verbeteringen vanuit een ontwikkelperspectief aan de orde komen, zonder dat de beoordeling daarin een rol speelt. Inmiddels is het ontwikkelgesprek gemeengoed. Panelvoorzitters Willem van Raaijen en Fred de Bruijn voerden de afgelopen jaren diverse van deze gesprekken. In dit weblog delen zij hun ervaringen en tips.

Lees blogbericht

Verovert de Associate degree ook Nederland?

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs

Inge van der Hoorn De Associate degree is een tweejarig opleidingstraject op hbo-niveau met een eigen graad, die met name gericht is op mbo afgestudeerden die op hbo-niveau willen doorstuderen. Bezien vanuit het European Qualifications Framework for Lifelong learning (EQF)  vult de Associate degree het gat op tussen mbo-4, wat in het EQF op kwaliteitsniveau 4 wordt ingeschaald, en de hbo-bachelor, die zich in het EQF bevindt op kwaliteitsniveau 6.

Lees blogbericht