Online auditen is goed mogelijk!

2 maanden geleden — Hoger Onderwijs, Architectuur en monumentenzorg, Certificering, Onderzoek in het hbo

Rianne Versluis Als gevolg van de coronacrisis is het sinds enige tijd moeilijk tot onmogelijk om fysieke audits uit te voeren. Hobéon heeft echter in de afgelopen maand al enkele audits online uitgevoerd, waaronder bij een hbo-opleiding voor schoolleider, een archeologiebureau en een EVC-centrum. Ook hebben we een hbo-opleiding online doorgelicht bij wijze van midterm review. Onze eerste ervaringen daarmee zijn positief. Onze belangrijkste conclusie is dat we ook in een online audit de kwaliteit van een opleiding of organisatie goed kunnen beoordelen.

Lees blogbericht

Wel te huur, maar niet te koop

10 maanden geleden — Advisering, Certificering, Bestuur & Governance, Onderzoek in het hbo

Fred de Bruijn Als zakelijke dienstverlener wordt Hobéon betaald door de partij die onze diensten afneemt. Daarmee staat op voorhand de onpartijdigheid van ons bedrijf als adviesbureau onder verdenking, zo merken we nogal eens. Is dat begrijpelijk? Ja, althans bij eerste beschouwing. Is het terecht? Nee, zeker niet. Daarom is het goed om eens dieper in te gaan op het vraagstuk van onpartijdigheid.

Lees blogbericht

Van onderzoeksscriptie naar beroepsproduct - Trends in afstuderen

1 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Leven lang leren, Onderzoek in het hbo, Examencommissies

Inge Gies Broesterhuizen Enkele jaren geleden kwam de nadruk in het hbo sterk te liggen op onderzoek. Studenten moesten als eindwerk vaak een scriptie schrijven, waaraan gedegen onderzoek ten grondslag lag. Nogal eens gebeurde het dat onderzoek in een opleiding apart werd gepositioneerd als een uit te voeren ‘kunstje’ volgens afgesproken regels. Die situatie komt tegenwoordig nog maar sporadisch voor. Tijdens de vele opleidingsbeoordelingen die wij mogen organiseren, zien we nieuwe trends ontstaan waar het het afstuderen betreft.

Lees blogbericht

Meta-evaluatie Opleidingsscholen voortgezet onderwijs 2015

3 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Voortgezet onderwijs, Onderzoek in het hbo

Rianne Versluis Nederland telt negen tweedegraads lerarenopleidingen. Deze opleidingen werken intensief samen met zogenaamde opleidingsscholen om goede leraren op te leiden. In het najaar van 2015 visiteerden auditpanels onder voorzitterschap van Hobéon opleidingsscholen behorende bij de tweedegraads lerarenopleidingen. In dit weblog een aantal feiten, bevindingen en aanbevelingen. door Rianne Versluis en Ruud van der Herberg

Lees blogbericht

Afstudeerwerken als profileringsinstrument

4 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Onderzoek in het hbo

Wes Wierda Met enige regelmaat worden onze adviseurs door hogescholen gevraagd deel te nemen aan scriptiereviews in het kader van kalibratie, intervisie en/of externe validatie. De rol die Hobéon inneemt in een dergelijk proces kan verschillen. Zo beoordelen onze adviseurs in sommige gevallen zelf een aantal scripties en bespreken deze met afstudeerbeoordelaars en -begeleiders. Het komt echter ook voor dat wij optreden als proces-/gespreksbegeleider tijdens kalibreersessies of intervisiebijeenkomsten. 

Lees blogbericht

Kwaliteitszorg Onderzoek 2.0 – meer aandacht voor impact op onderwijs en beroepspraktijk

4 jaar geleden — Advisering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Onderzoek in het hbo

Remke Klapwijk De Vereniging Hogescholen komt op de valreep van 2015 met een nieuw brancheprotocol kwaliteitszorg onderzoek (BKO). Het opstellen van het protocol bleek niet eenvoudig en heeft voor heel wat discussie gezorgd.  Enerzijds was het doel namelijk om de kwaliteitszorg efficiënter te maken voor hogescholen, anderzijds leefde de wens om  - met het volwassen worden van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen – meer dan voorheen de nadruk te leggen op de opbrengsten en impact van het onderzoek voor onderwijs, innovatie van het werkveld en de bijdrage aan (wetenschappelijke) kennis-ontwikkeling. In dit blog beschrijven we het nieuwe protocol en de belangrijkste verschillen met het BKO uit de periode 2009-2015.

Lees blogbericht

Verkenningscommissie HEO; het zou wat toekomstgerichter en vollediger mogen

5 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Bestuur & Governance, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Leven lang leren, Onderzoek in het hbo

Rob van der Hoorn Afgelopen week verscheen het rapport van de verkenningscommissie hoger economisch onderwijs. De commissie heeft in opdracht van het bestuur van de Vereniging Hogescholen een externe analyse van het economisch domein verricht.

Lees blogbericht

Waar is het beroepsonderwijs in de Trouw Duurzame 100?

6 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Duurzaamheid, Onderzoek in het hbo

Fokke Brouwer Voor duurzaamheidsadepten is de bekendmaking van deTrouw Duurzame 100 ieder jaar weer een feest. Het is een viering van de duurzame daadkracht die ons land rijk is. En die hebben we hard nodig, getuige het eerder deze week verschenen rapport ‘Vergroenen en verdienen' van het Planbureau voor de Leefomgeving. Om die duurzame daadkracht te blijven cultiveren, is er een belangrijke rol weggelegd voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Laat nu juist het beroepsonderwijs schitteren door afwezigheid in de ranglijst.                                                                 Dat dreigt het feest te bederven.

Lees blogbericht

Ontwerpgericht onderzoek past bij hogescholen

6 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Onderzoek in het hbo

Remke Klapwijk Gaan hogescholen het voortouw nemen in ontwerpgericht onderzoek en de kloof tussen onderzoek en praktijk dichten? Wetenschappelijk onderzoek is niet langer voorbehouden aan universiteiten met eeuwenlange onderzoekstradities. Wereldwijd zijn er steeds meer onderwijsinstellingen die onderwijs combineren met onderzoek (Hazelkorn 2004). Deze nieuwkomers hebben met elkaar gemeen dat zij de praktijkwaarde van onderzoek van groot belang achten. Ze willen geen onderzoek om het onderzoek, maar zorgen voor innovatie in het werkveld en het opleiden van reflectieve professionals. De opkomst van praktijkgericht onderzoek aan onze hogescholen past in deze trend.

Lees blogbericht

Missie en focus van hbo-onderzoek: van kennisvragen naar handelingsvragen?

7 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Onderzoek in het hbo

Fred de Bruijn Een concrete, onderscheidende missie en focus van kenniscentra en lectoraten is het fundament voor goed onderzoek. Fundament voor onderzoek met meerwaarde naar het onderwijs en de maatschappelijke omgeving. In recente evaluaties van kenniscentra zien we een interessante ontwikkeling van die missie en die focus.

Lees blogbericht

Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek positief over onderzoeksevaluaties Hobéon

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Onderzoek in het hbo

Fred de Bruijn “Heldere analyses en aanbevelingen die uiterst behulpzaam zijn bij de verdere ontwikkeling van beleid, organisatie en kwaliteitszorg van het onderzoek”. Aldus kwalificeert de VKO (Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek) de rapporten van Hobéon over de evaluatie van twee onderzoekscentra van Hogeschool INHolland.

Lees blogbericht