Verschuivende balans(en) of is het hbo klaar voor de toekomst?

5 dagen geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Duurzaamheid, Doelmatigheid

Ellen Andela Het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen stond dit jaar in het teken van ‘Doing good for our world’, met als titel ‘future proof’. Ellen Andela, Gertie Blaauwendraad en Marvin Leerdam reisden op 9 mei naar Den Bosch om twee workshops te verzorgen op dit jaarlijks terugkerende congres. ‘’Wat een inspirerende dag, vol met professionals die willen werken aan het onderwijs van de toekomst’’.

Lees blogbericht

Van ondertekening SDG-Charter naar implementatie in het onderwijs

2 maanden geleden — Hoger Onderwijs, Duurzaamheid

Gertie Blaauwendraad Prof. dr. Rob van Tulder is hoogleraar International Business-Society Management aan de Rotterdam School of Management van de EUR. Hij is voorloper en kartrekker waar het de implementaties van de SDG’s in het onderwijs en de onderwijsorganisatie betreft. Hobéon adviseur Gertie Blaauwendraad sprak met hem om te horen welke tips hij heeft voor collega-instellingen die ook aan de slag willen met de implementatie van de SDG's. 

Lees blogbericht

Duurzaamheid niet meer uit het hoger onderwijs weg te denken

7 maanden geleden — Advisering, Certificering, Duurzaamheid

Marvin Leerdam Dit jaar vond voor de tiende keer op 10 oktober de Dag van de Duurzaamheid plaats. Naast diverse bedrijven, non-profit organisaties, overheidsinstellingen laten ook onderwijsinstellingen zien hoe zij duurzame ontwikkeling in het onderwijs bevorderen. Recent hebben 8 hogescholen een intentieverklaring ondertekend om de Sustainable Development Goals (SDG’s) in de onderwijsprogramma’s te verwerken. Doel is te zorgen dat alle studenten die met een diploma de arbeidsmarkt opgaan of gaan ondernemen, kennis hebben van de SDG’s en ook weten hoe deze toegepast kunnen worden in de praktijk en vertaald kunnen worden naar duurzame businesscases. Maar hoe wordt aantoonbaar dat afgestudeerden over competenties beschikken die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling? En waar blijkt dat uit? De antwoorden op deze vragen zijn van belang voor de hogescholen, het werkveld en uiteraard voor de student.

Lees blogbericht

Roep om duurzame ontwikkeling in het onderwijs

3 jaar geleden — Kwaliteit & Ontwikkeling, Duurzaamheid

Marvin Leerdam door Marvin Leerdam in samenwerking met Fokke Brouwer In steeds meer sectoren in de samenleving klinkt de roep om duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling van steden, natuurgebieden, de zorg, de woningmarkt, het onderwijs, de voedselketen en de energievoorziening staan maatschappelijk en politiek hoog op de agenda. Dit vertaalt zich ook in opleidingen in het (hoger) onderwijs: een transitie naar een duurzame samenleving vraagt, naast technische en economische know-how, veel van de verbeeldingskracht en het innovatieve vermogen van de toekomstige afgestudeerden/beroepsbeoefenaars.

Lees blogbericht

Hoe duurzaam is het voortgezet onderwijs?

4 jaar geleden — Advisering, Certificering, MBO, Kwaliteit & Ontwikkeling, Voortgezet onderwijs, Duurzaamheid

Fokke Brouwer Zoals bekend is Hobéon al geruime tijd werkzaam op het gebied van advies en certificering van duurzame ontwikkeling in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en in toenemende mate ook in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Zo vindt momenteel de certificering plaats van alle opleidingen bij Avans Hogeschool ten behoeve van het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs en beoordelen we in het najaar van 2014 de sector Techniek en Mobiel van het ROC Aventus op het gebied van duurzaamheid aan de hand van het beoordelingskader Duurzaam MBO.

Lees blogbericht

Waar is het beroepsonderwijs in de Trouw Duurzame 100?

5 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Duurzaamheid, Onderzoek in het hbo

Fokke Brouwer Voor duurzaamheidsadepten is de bekendmaking van deTrouw Duurzame 100 ieder jaar weer een feest. Het is een viering van de duurzame daadkracht die ons land rijk is. En die hebben we hard nodig, getuige het eerder deze week verschenen rapport ‘Vergroenen en verdienen' van het Planbureau voor de Leefomgeving. Om die duurzame daadkracht te blijven cultiveren, is er een belangrijke rol weggelegd voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Laat nu juist het beroepsonderwijs schitteren door afwezigheid in de ranglijst.                                                                 Dat dreigt het feest te bederven.

Lees blogbericht

Duurzaam onderwijs: Engeland aan kop!

7 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Duurzaamheid

Fokke Brouwer In 2005, bij de start van de United Nations Decade of Education for Sustainable Development (DESD 2005-2014), lanceerde Hefce (Higher Education Funding Council for England) haar visie om de hoger onderwijssector in Engeland leidend te laten zijn in de transitie naar een duurzame samenleving. Met nog twee jaar te gaan is het interessant een kijkje over de grens te nemen. Engeland blijkt een voorloper in Europa te zijn waar het gaat om coördinatie en prioriteit van duurzaam onderwijs.

Lees blogbericht

Duurzaamheid als profiel

7 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Duurzaamheid

Fokke Brouwer In de huidige profileringsprocessen zien we onderwijsinstellingen verschillende typen keuze’s maken. Veelal kiest men voor profielen die gerelateerd zijn aan inhoudelijke thema’s, die in het beroepenveld spelen, zoals zorg, energie of High Tech. Daarnaast zijn er profielen die sterk gericht zijn op de doelgroep, zoals diversiteit en excellentie. Een derde categorie richt zich op thema’s met een brede maatschappelijke reikwijdte, zoals creativiteit en ondernemerschap.

Lees blogbericht