Wetsvoorstel versterking besturing (4): joint degrees

Frank Hendriks

12 jaar geleden

Nieuw in het wetsvoorstel versterking besturing is de mogelijkheid die hoger onderwijsinstellingen krijgen om joint degrees aan te bieden. De WHW voorziet thans niet in een bepaling over joint degrees, daar de filosofie en structuur van de WHW uitgaat van een koppeling tussen een opleiding en één instelling. Samenwerking tussen instellingen is ook nu al mogelijk, mits de instellingen maar beiden de volledige opleiding aanbieden op het gebied waarop wordt samengewerkt.

Een joint degree is volgens het voorstel ’een graad die een instelling verleent, samen met een of meer instellingen in binnen- of buitenland, nadat de student een studieprogramma heeft doorlopen waarvoor de samenwerkende instellingen samen verantwoordelijk zijn.’

Joint degrees kunnen bijvoorbeeld worden opgezet voor opleidingen die nu onder gemeenschappelijke regelingen door twee of meer Nederlandse instellingen worden aangeboden.

In het geval Nederlandse instellingen in samenwerking met buitenlandse instellingen een joint degree aanbieden blijven de Nederlandse instellingen verantwoordelijk voor het naleven van de wet en de voorschriften in de WHW.

De  ontwikkeling van joint degrees past binnen het Bologna proces. In de recent verschenen studie “Joint Degrees in de Europse ruimte voor hoger onderwijs” (uitgevoerd door CHE en CHEPS) wordt terzake lezenswaardig overzicht gegeven.

Bekijk alle blogberichten