Wetsvoorstel versterking besturing (3): publicatie verslag

Frank Hendriks

12 jaar geleden

Op 13 maart 2009 heeft de Vaste kamercommissie OCW het verslag vastgesteld over het wetsvoorstel. In het verslag geven de kamerfracties aan hoe men aankijkt tegen de voorstellen van de regering. Ook biedt het verslag de mogelijkheid om vragen te stellen over het wetsvoorstel. Alhoewel het wetsvoorstel blijkens het verslag op brede steun kan rekenen roepen onderdelen wel vragen op bij kamerleden. Naar verwachting komt de regering medio april 2009 met een zogenaamde nota naar aanleiding van het verslag. In deze nota gaat de regering in op de vragen vanuit de Tweede Kamer.

In de komende serie bijdragen over het wetsvoorstel zal ook aandacht worden geschonken de opmerkingen in het verslag en de reactie van de regering.

Bekijk alle blogberichten