Wat gaan we toetsen en wanneer gaan we toetsen?

Robert Stapert

7 jaar geleden

Wat gaan we toetsen?

Als een opleiding zich na het vaststellen van de doelen onmiddellijk bezint op het ‘toetsen & beoordelen’, kan blijken dat een of meer doelen niet toetsbaar, niet meetbaar zijn. En dan? Dan moet de opleiding die doelen laten vallen, dan wel herzien. Het is verstandig om dat al in een vroeg stadium te doen en niet pas nadat men het programma heeft ingericht. Bovendien: bij het ontwerpen van toetsen wordt duidelijk wat de opleiding feitelijk van de student eist, en daar kan men zich beter in een vroeg stadium van bewust zijn zodat men de inhoud en inrichting van het programma daarop kan afstemmen.

Momenten van toetsing

Het is gebruikelijk dat opleidingen de planning van het toetsen bepalen. Het is, echter, zeer wel denkbaar, dat studenten zelf de opleiding verzoeken om te worden getoetst en wel op het moment dat zij daar naar hun inzicht klaar voor zijn. Organisatorisch is dit lastig te verwezenlijken en de (Nederlandse) opleidingsprogramma’s zijn er ook niet echt op ingericht. Kortom: Nederlandse opleidingen houden hier niet van en dat is jammer.

 


Robert Stapert, sinds jaar en dag als adviseur van Hobéon betrokken bij accreditaties in het hoger onderwijs, is naast onderwijsadviseur ook een begenadigd schrijver. Gedachten, haiku’s, balkonscènes en micro observaties, hij schudt ze zonder enige moeite uit zijn mouw, zo lijkt het. En het meest bijzondere van dit alles, hoe kort of lang ook de vertelling, zij bevat altijd een moraal. We leren ervan. Intern maken wij met grote regelmaat gebruik van de kennis die Rob in al die jaren heeft opgedaan en aan het papier heeft toevertrouwd. In een reeks van weblogs stellen wij zijn ideeën, zij het in iets aangepaste vorm, ook aan u ter beschikking. Om ze te omarmen. Om ze hartgrondig te verwerpen. Ter inspiratie. Kortom: doe er uw voordeel mee!

Bekijk alle blogberichten