Wat de gemeente Utrecht leert van Hobéon en vice versa

Inge Ville

5 maanden geleden

In het hoger onderwijs is kwaliteitszorg verankerd in de genen van de opleidingen. Dat is niet vanzelf gegaan. Dat is een proces van jaren geweest, waarin ook Hobéon een rol heeft mogen spelen. Inmiddels werpt dat proces zijn vruchten af op talloze terreinen. Voor studenten is de kwaliteit van het onderwijs en de waarde van hun diploma internationaal geborgd, ook nu in Coronatijd. Medewerkers weten waar zij aan toe zijn en in een steeds complexer wordende maatschappij is het hoger onderwijs te managen en te besturen, onder meer omdat de kwaliteitszorgaanpak goed uitontwikkeld is.

Inge Ville, interim manager en senior adviseur bij Hobéon, heeft zelf ook bijgedragen aan die verankering. Zij is een echt onderwijsdier. Zij heeft ervaring als docent, kwaliteitszorgmedewerker, opleidingsmanager in het HBO en particulier onderwijs en als afdelingshoofd van de medische nascholing bij het LUMC. Altijd voerden kwaliteit en kwaliteitszorg de boventoon in wat zij deed. Het accreditatiestelsel hoger onderwijs kent Inge vanuit die verschillende perspectieven. En zij heeft regelmatig ervaren dat het niet altijd gemakkelijk is om kwaliteit continu te borgen en onderhouden. Vanuit de praktijk herkent zij als interim manager en senior adviseur bij Hobéon het perspectief van haar opdrachtgevers.

Vincent de Bijl, unitmanager Beleid en Kwaliteit van Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht, heeft ook jarenlang in het hoger onderwijs gewerkt en heeft na een tussenstap de overstap naar de gemeente Utrecht gemaakt. Hij kende de voordelen en de opbrengsten van het systematisch sturen op kwaliteit in het hoger onderwijs. Een dergelijke aanpak miste hij bij Werk en Inkomen. Bij de zoektocht naar een interimmanager kwam Hobéon op zijn pad. Vanuit Hobéon werkt Inge inmiddels sinds november voor de gemeente Utrecht.

Het is niet altijd gemakkelijk om kwaliteit continu te borgen en onderhouden. Het Q-plusmodel van Hobéon helpt daarbij.

Om een kwaliteitsmanagementsysteem effectief in te voeren is commitment van het managementteam noodzakelijk. Het hoger onderwijs heeft als voordeel dat de minister van OCW voor opleidingen een kwaliteitszorgstelsel heeft ingericht. Gemeenten opereren autonomer. Gelukkig is het managementteam van Werk en Inkomen opdrachtgever bij de invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het besluit om zo’n systeem in te voeren is uitdagend. Het vraagt vaak om een gedragsverandering binnen de organisatie. Professionals zijn veelal gewend om individueel en autonoom problemen op te lossen en het vastleggen en borgen daarvan staat niet altijd op de eerste plaats. Het Q-plusmodel dat Hobéon als kwaliteitsinstrument heeft ontwikkeld op basis van haar ervaring in het hoger onderwijs, is een flexibel concept dat juist meebeweegt met de autonome professional en tegelijkertijd de garantie geeft voor een volledig en adequaat functionerend kwaliteitsmanagementsysteem. In het consensusoverleg, als onderdeel van de gezamenlijke nulmeting die Hobéon vaak inzet, bepalen de professionals in de teams van de gemeente zelf op welke onderdelen het team zich wil ontwikkelen.

Vanuit het perspectief van Hobéon is het heel bijzonder dat Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht bereid is om in deze tijd het Q-plusmodel te integreren. De professionals worden immers al met heel veel veranderingen geconfronteerd in deze tijd. Het Stadskantoor bij de Utrechtse Jaarbeurs is nagenoeg dicht en bijna alle medewerkers werken thuis. Gelukkig ziet Werk en Inkomen dat dit model juist kan helpen om wat meer vastigheid onder de voeten te krijgen. Inge Ville leert elke dag van de flexibiliteit en veranderingsbereidheid van haar eigen team Kwaliteit en Ontwikkeling en zeker ook van Werk en Inkomen bij de gemeente Utrecht.

Bekijk alle blogberichten