VU taaltest bewijst tekortschietende taalvaardigheid middelbare scholieren

Frank Hendriks

12 jaar geleden

Rector Magnificus Lex Bouter stelt in het persbericht over de resultaten: ‘We hebben de toetsresultaten uitgesorteerd naar toeleverende scholen. Dan zie je grote verschillen: sommige scholen leveren leerlingen die het goed doen, sommige scholen juist leerlingen die te laag scoren. Met die laatste scholen willen we in gesprek.’

Uit de VU-taaltoets kwam ook naar voren dat studenten die vwo als vooropleiding hebben het gemiddeld beter doen dan studenten die via ‘de lange weg’ op de universiteit terecht komen (havo-hbo propedeuse-universiteit). Verder bleek dat ook studenten die volledig Nederlandstalig zijn opgegroeid soms grote moeite hadden met de taaltoets: het zijn niet alleen anderstaligen die problemen hebben.

Zie over dit onderwerp ook het Parool bericht “Google generatie kan niet spellen”.

De VU kwam deze week overigens ook in het nieuws met het gebruik van  PowerPoint presentaties door docenten waaraan vragen kunnen worden toegevoegd die de studenten via een SMS bericht beantwoorden.  Invoering van dit systeem volgt op een succesvol verlopen pilot aldus de VU.

Bekijk alle blogberichten