Voorstellen brede heroverwegingen raken alle onderwijssectoren

Frank Hendriks

11 jaar geleden

Eén van de werkgroepen had specifiek de opdracht om te kijken naar het hoger onderwijs. Uit het rapport van de werkgroep hoger onderwijs valt op te maken dat voor het halen van de bezuinigingsdoelstellingen ingrepen in het studiefinancieringsstelsel en/of verhoging van collegegelden onvermijdbaar is. De VSNU en HBO-Raad verwijten de ambtenaren in een eerste gezamenlijke reactie een gebrek aan ambitie. Ook de kwalificatie ‘boekhoudkundige exercitie‘, wordt gebezigd.

Overigens is vanuit diverse kanten al geanticipeerd op de uitkomsten van de werkgroepen.  Zo is recent de discussie over het afschaffen van de studiefinanciering weer opgelaaid en leidt deze zelfs tot een potentiële splijtzwam bij verkiezingen. De LSVB bracht voorts de resultaten van een onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat studenten ‘massaal’ hun studie staken bij het stopzetten van studiefinanciering.  Het ISO lanceerde eerder al het plan om het aantal studies in het hoger onderwijs te halveren.

Een andere werkgroep heeft voorstellen gedaan om productiviteitsverbeteringen in de verschillende onderwijssectoren (PO, VO en MBO) te realiseren. De voorstellen kunnen, haast vanzelfsprekend, rekenen op forse kritiek. Reacties: PO-raad, VO-raad, MBO-raad, Colo, CNV Onderwijs en de AOb.

De werkgroep Innovatie en toegepast onderzoek heeft twee varianten uitgewerkt waarin in totaal voor 400 miljoen euro wordt bezuinigd op de uitgaven op de beleidsterreinen innovatie en toegepast onderzoek. Eventuele bezuinigen lijken op gespannen voet te staan met de ambitie, o.a. uit de motie Hamer, om te behoren tot de top 5 van kennisnaties. Uit de zeer recent gepresenteerde Kennis Investerings Agenda (KIA) 2010 blijkt dat deze ambitie uit zicht raakt.

Bekijk alle blogberichten