Voorlopig geen Nederlandse diploma’s in het buitenland

Frank Hendriks

8 jaar geleden

In de motie werd de staatssecretaris dan ook opgeroepen om te komen met een uitwerking van de Amvb. Echter uit een vandaag verschenen kamerbrief met de reactie op de motie valt op te maken dat de staatssecretaris voornemens is voorlopig geen voordracht voor een Amvb te doen. Volgens de staatssecretaris moet de focus van de instellingen nu liggen op de kwaliteit van het onderwijs in Nederland en de uitwerking van de voornemens in de strategische agenda (profilering en prestatieafspraken).

In de brief wordt ook aangegeven dat het ‘huidige beleid vooralsnog blijft gehandhaafd’. Dit beleid is vervat in een brief van toenmalig minister Plasterk uit 2007. Op dit beleid is overigens recent nog kritiek geleverd door een commissie met experts op het gebied van internationalisering van hoger onderwijs.

Het is mijns inziens spijtig dat de staatssecretaris afziet van het bieden van meer helderheid omtrent buitenlandse onderwijsactiviteiten. Het ‘huidige beleid’ waar naar wordt verwezen is namelijk allerminst helder en eenduidig. De huidige opstelling van de staatssecretaris zal ook ongetwijfeld gevolgen hebben voor hogescholen en universiteiten met buitenlandse onderwijsactiviteiten of samenwerkingsverbanden.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van de kamerbrief vragen over het juridisch kader waarbinnen onderwijsactiviteiten in het buitenland (blijvend) kunnen worden ontplooid?  Neem dan contact op met mr. F.A.M. (Frank) Hendriks via telefoonnummer (070) 30 66 800 of e-mail f.hendriks@hobeon.nl.

Bekijk alle blogberichten