Vooral bestuurders in nieuwe commissie doelmatigheid

Frank Hendriks

10 jaar geleden

Uit het gisteren gepubliceerde instellingsbesluit CDHO blijkt ook wie er, naast de al bekende voorzitter Norbert Verbraak, in de commissie zitting hebben. Door de minister zijn voor 4 jaar benoemd als lid van de CDHO: de heer drs. N. M. Verbraak, tevens voorzitter, mevrouw mr. R.G.K. Voss (o.a. oud hoofdinspecteur Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie), de heer dr. A Mosterd (oud Tweede Kamer lid CDA), de heer ir. F. Kuipers (o.a. oud-voorzitter CvB NHL), de heer prof. dr. J. A. Bruijn (LUMC), de heer mr. E.M. d’Hondt (o.a. oud-voorzitter VSNU) en mevrouw J.G. Stam (o.a. oud-voorzitter CvB Politieacademie ).

Uit het instellingsbesluit blijkt voorts dat de NVAO voor wat betreft de begroting en verantwoording  op gaat treden als penvoerder van de commissie.Voorts worden alle adviezen, rapporten, notities, verslagen en andere documenten welke door of namens de commissie worden vervaardigd niet openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Update: de website van CDHO bevat nu ook verkorte cv’s van de commissieleden.

Bekijk alle blogberichten