VMBO-Ambitieprogramma Platform Bèta Techniek beëindigd

Ruud van der Herberg

10 jaar geleden

In deze bijdrage leest u een korte impressie van Ruud van der Herberg, partner/senior adviseur bij Hobéon. Naast enkele algemene indrukken zal Ruud stilstaan bij het VMBO-Ambitie Programma van het Platform. Ruud is namelijk onder andere lid van de auditcommissie VMBO-Ambitiescholen. Deze commissie verzorgde tijdens de Summit een presentatie waarin de resultaten van het programma werden gepresenteerd.

Wedstrijd retorica tussen giganten en kleine reuzen

Veel indrukwekkende en goede sprekers, o.a.. Neil Armstrong, tachtig jaar en “live and kicking”, met een sterke toespraak over het thema “Science has not yet mastered prophecy. We predict too much for the next year and yet far too little for the next 10.” en Steve Wozniak, Apple mede-oprichter, een zeer slimme en humoristische babbelkous die de vele honderden bezoekers uit onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven inspireerden.

Naast de vele lezingen en workshops streden bijvoorbeeld vmbo-leerlingen bij de vmbo-challenge in een Jet-Car race en luisterden basisschoolleerlingen naar kinderlezingen van echte wetenschappers.

De bijeenkomst werd laat op de middag afgesloten door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de nieuwe voorzitter van het Platform Jeroen van der Veer, de laatste overigens een stuk geïnspireerder dan de eerste.

Beiden verheugden zich op verdere samenwerking tussen overheid en Platform Bèta Techniek. Voor 2011 is de financiering geregeld en voor bepaalde excellentieprogramma’s (Eerst De Klas en Orion o.a.) is al tot 2013 het pad gebaand. Programmatisch zijn de contouren al tot 2016 getekend.

Verantwoording VMBO-Ambitie Programma

Hobéon is in de persoon van Ruud van der Herberg betrokken bij het VMBO-Ambitie Programma van het Platform. Hij is lid van de auditcommissie VMBO-Ambitie. Zoals gebruikelijk heeft de commissie uitgebreid verantwoording af  gelegd over haar bevindingen over de schoolontwikkeling bij de Ambitiescholen. Deze is opgenomen in het document “Techniek in de Vingers: kerndocument monitor en audit VMBO-Ambitie Programma 2005-2010”. De korte conclusies treft u hieronder aan:

De ambitiescholen doen het op een aantal punten aantoonbaar beter dan de niet-ambitie vmbo-scholen: meer leerlingen kiezen voor techniek, de beeldvorming bij leerlingen is positiever, meer leerlingen stromen door naar technisch vervolgonderwijs.

De ambitiescholen hebben dit gerealiseerd onder lastige omstandigheden:

  • leerlingendaling, in het bijzonder in krimpgebieden;
  • vroeger 60-40%, nu 50-50% (Nederland wordt steeds slimmer, zeg maar);
  • van structurele arbeidsmarkttekorten naar conjuncturele, dus tijdelijke overschotten door de crisis).

Presentatie

De presentatie van de resultaten door Peter Sleegers (hoogleraar Universiteit Twente ) en Ruud van der Herberg namens de auditcommissie werd bijgewoond door zo’n honderd belangstellenden afkomstig uit de vmbo scholen en  technocentra.

Strekking van de presentatie was: het technisch vmbo heeft zichzelf in de afgelopen vijf jaar opnieuw uitgevonden! Resultaatgerichte interventies op het gebied van oriëntatie op nieuwe technologieën, verbreding of juist  accentuering van afdelingen, moderne beroepsbeelden, nieuwe leeromgevingen (techniekpleinen), voorloperspositie in LOB en PSO, introductie van het Vakcollege, intensivering van de ketenaanpak (rol gepakt in het midden van de keten) hebben vruchten afgeworpen.

Toekomst

Voor het vmbo, havo en vwo introduceert het Platform Bèta Techniek een vernieuwde programmering voor het Ambitie en Universum Programma voor de periode 2011-2016: Bèta Excellent. Het doel: meer leerlingen te interesseren voor bètatechniek (inclusief doorstroom naar bètatechnisch vervolgonderwijs in het mbo, hbo en wo). De aangesloten scholen zullen daarnaast binnen hun groep bètaleerlingen werken aan talentontwikkeling en excellentiebevordering om meer te halen uit hun bètaleerlingen.

In de periode van 2011-2016 wil het Platform het aantal scholen dat participeert in Jet-Net en TechNet significant laten groeien. Daarnaast is het doel om in de periode 2011-2016 tenminste 50% van de voortgezet onderwijsscholen te laten deelnemen aan Bèta Excellent. Concreet komt dit neer op circa 350 vmbo-, havo- en/of vwo-scholen.

De eerste scholen starten vanaf schooljaar 2011-2012 met Bèta Excellent. Een oproep voor deelname in de eerste groep van 50 scholen wordt in het eerste kwartaal van 2011 verzonden. Ook scholen die nog geen ervaring hebben met de bètaprogramma’s van het Platform Bèta Techniek kunnen deelnemen aan Bèta Excellent. Het programma kent een meerjarige looptijd en deelnemende scholen wordt inhoudelijk en financiële ondersteuning geboden.

Meer informatie?

Heeft u naar aanleiding van deze bijdrage vragen? Of bent u geïnteresseerd in de vraag wat Hobéon op dit vlak voor u of uw instelling kan betekenen? Neem dan contact op Ruud van der Herberg via telefoonnummer (070) 30 66 800 of e-mail: r.vdherberg@hobeon.nl.

Bekijk alle blogberichten