Vier hogescholen krijgen toestemming voor start opleiding Mechatronica

Wienke Blomen

10 jaar geleden

De aanvraag is ingediend door De Haagse Hogeschool (vestiging Delft), Avans Hogeschool (vestiging  Breda), Fontys Hogescholen (vestigingen Eindhoven en Venlo) en Saxion (vestiging Enschede). Het initiatief tot de opleiding kon rekenen op brede steun uit het afnemende werkveld en was een  gezamenlijke actie van deze hogescholen en branchevereniging FEDA.

Hobéon heeft de vier hogescholen op meerdere manieren begeleid en  ondersteund. Dit onder meer door het uitvoeren van een instroomonderzoek (in samenwerking met partner Markteffect), een arbeidsmarktonderzoek en organisatie van een werkveldconferentie. Ook was Hobéon betrokken bij de uiteindelijk ingediende aanvragen, hierbij zijn door ons teksten aangeleverd en  geredigeerd, is geadviseerd over formele en bestuurlijke aandachtspunten en randvoorwaarden en werd door ons (op onderdelen) de (eind)redactie gevoerd.

Voor de hogescholen staat nu de weg open om een Toets Nieuwe Opleiding in te dienen bij de NVAO. In deze procedure zal worden beoordeeld of de opleiding voldoet aan de kwalitatieve maatstaven die aan hbo-opleidingen worden gesteld.

Overigens heeft de staatssecretaris, op advies van CDHO, besloten om de komende twee jaar geen nieuwe aanvragen voor opleidingen Mechatronica in behandeling te nemen. Dit omdat in één keer de opleiding op vijf vestigingsplaatsen start in de zuidelijke helft van Nederland. Eerst moet een nog uit te voeren ‘quick-scan’ de effecten vaststellen van het nieuwe aanbod op de bestaande engineeringsopleidingen. Bij bovenmatig nadelige effecten voor de doelmatigheid waarop de sector niet adequaat reageert (herordening, samenvoeging van licenties en dergelijke) sluit OCW een verlenging van het moratorium met nog eens drie jaar niet uit. Na die vijf jaar kan bovendien een sectoranalyse geboden zijn van de ontwikkeling van het opleidingsaanbod en van de opname van afgestudeerden Mechatronica door de arbeidsmarkt.

Bekijk alle blogberichten