Vertraging inwerkingtreding versterking besturing

Frank Hendriks

9 jaar geleden

De bepalingen omtrent joint degrees zullen, op verzoek van het veld, waarschijnlijk wel eerder van kracht worden. De voorstellen welke een relatie hebben met de bekostigingssystematiek treden daarentegen waarschijnlijk pas tegen 2011 in werking. Dit omdat rond die tijd ook een wijziging van het bekostigingsregime is voorzien.

In het  december 2008 ingediende  het wetsvoorstel versterking besturing zijn een groot aantal wijzigingen van de WHW opgenomen. In een serie bijdragen is op het Hobéon Weblog stilgestaan bij een aantal onderwerpen uit dit voorstel.

Bekijk alle blogberichten