Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek positief over onderzoeksevaluaties Hobéon

Fred de Bruijn

10 jaar geleden

De VKO heeft tot taak om de kwaliteitszorg van hogescholen op het gebied van onderzoek te beoordelen. Eén van de belangrijkste onderleggers voor het werk van de VKO zijn de  evaluaties van de onderzoekscentra en lectoraten binnen de hogeschool.  Deze evaluaties worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de  hogeschool zelve.

Op basis van zelfevaluaties heeft Hobéon op verzoek van Hogeschool INHolland in het voorjaar van 2010 twee beoordelingen uitgevoerd. Zij richtten zich op zowel de onderzoekscentra als geheel als de afzonderlijke lectoraten en kenniskringen.  Hobéon heeft het beoordelingstraject afgesloten met een uitgebreid overalladvies over de verdere ontwikkeling van de kwaliteitszorg. In haar rapport sluit de VKO meermalen aan op de bevindingen en aanbevelingen van Hobéon, onderschrijft deze en juicht ze zelfs toe.

Vragen?

Hobéon voert bij diverse hogescholen evaluaties van onderzoekscentra/lectoraten uit. Voor vragen over onze diensten op dit vlak kunt u contact opnemen met Fred de Bruijn of Fokke Brouwer via (070) 30 66 800 of info@hobeon.nl

Bekijk alle blogberichten