Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek hogescholen geïnstalleerd

Frank Hendriks

10 jaar geleden

De kerntaak van de VKO is het evalueren en valideren van de kwaliteitszorgsystemen van bekostigde hogescholen, voor zover de kwaliteitszorg betrekking heeft op het (praktijkgerichte) onderzoek van de hogeschool. Voor de beoordeling heeft de VKO een validatiekader opgesteld. Dit kader is onderverdeeld in vier validatievragen die door middel van een grondige doorlichting van het kwaliteitszorgsysteem uiteindelijk door de VKO beantwoord dienen te worden.

Hobéon is nauw betrokken bij de (verdere) ontwikkeling van kwaliteitzorgsystemen bij toegepast onderzoek. In het kader van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) van de HBO-raad ondersteunen en begeleiden wij hogescholen in de ontwikkeling van hun kwaliteitszorgstelsel op dit gebied en adviseren bij de voorbereiding op de externe validatie door de VKO. Een andere mogelijk rol is dat wij de organisatie van de onderzoeksevaluaties door externe commissies op ons nemen, als kernstuk in het vereiste kwaliteitssysteem. Hierbij staat gerichtheid op ontwikkeling en verbetering centraal.

Bekijk alle blogberichten