Vakmanschap staat voorop!

Hanneke Bleijs

7 jaar geleden

Inspirerende sprekers waren o.a. Eric Jan Brans (Erkend GEAR restauratie-architect, Rothuizen Doorn ’t Hooft), Ronald Stenvert (o.a. Bond voor Nederlandse Bouwhistorici en vennoot Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis) en Michiel van Hunen (senior onderzoeker RCE en leider van het RCE programma restauratiekwaliteit).

De baksteen als verbindend element

Het bezoekersoverzicht van het symposium verraadde direct dat de baksteen appelleert aan alle geledingen binnen de restauratie- en monumentenzorgwereld. Dat uitte zich in een enorme diversiteit van aanwezigen. Voegers, aannemers, architecten. Maar ook bouw- en architectuurhistorici, gemeente ambtenaren en technisch onderzoekers. De baksteen, die liefkozend ons nationaal bouwmateriaal genoemd werd, verbindt al deze professionals. De sprekers waren al even divers als de bezoekers. En ontsloten gezamenlijk een schat aan informatie. Wist u bijvoorbeeld dat:

  • Begin 20ste eeuw door de toename van verkeer de vraag naar harde klinkers toenam als straatbekleding? En dat dit leidde tot een nieuwe bakmethode, namelijk de ‘vlamoven’? (Stenvert, BNB, BBA))
  • Het patina (de vervuiling) van metselwerk een positief effect heeft op de weersbestendigheid? (Groot, TNO)
  • De ‘bakhuid’ waar vaak over gesproken wordt als zijnde de hardere buitenlaag van de steen, feitelijk niet bestaat? (Van Hunen, RCE)

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de door de RCE gelanceerde website www.historischmetselwerk.nl.

Vakmanschap staat voorop!

Tijdens de dag en met name in het afsluitend woord van Michiel van Hunen (RCE) werd duidelijk dat vakmanschap van metselaars en voegers essentieel is voor goed metselwerk en daarmee voor de levensduur van onze huizen en monumenten. Een goede restauratie kan een pand weer voor vele jaren bestand maken tegen gebruiks- en weersinvloeden, terwijl een slechte restauratie onherstelbare schade tot gevolg kan hebben. Onder vakmanschap verstaan we o.a. dat een voeger historische voegtechnieken goed beheerst, vergaande kennis heeft van materialen als mortels en soorten steen, schadefenomenen goed herkent en de juiste oplossingen toepast voor herstel.

Erkenning Restauratievoegers

Sinds eind vorige eeuw bestaan voor diverse branches in de restauratiewereld erkenningsregelingen, waarmee bedrijven kunnen aantonen dat ze kwaliteit leveren. Recent is er ook een initiatief bij gekomen vanuit de (restauratie)voegersbranche, dat leidde tot de inmiddels in werking getreden ‘Beoordelings- en Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Voegbedrijf’ (BRL/URL ERV). Voegbedrijven werkzaam in de restauratie en instandhouding van (beschermde) monumenten hebben de mogelijkheid om een traject voor beoordeling te starten. De kwaliteit van het werk van het bedrijf wordt dan door Hobéon op basis van deze BRL/URL ERV getoetst. Hierbij worden deskundigen uit de branche ingezet als beoordelaars. Ook worden zaken als bedrijfsvoering, kwaliteitszorg en kennisdeling beoordeeld. Omdat er in de voegersbranche veel ZZP-ers opereren, is er voor ‘zelfstandig werkend restauratievoegers’ een eigen aangepaste variant van de regeling ontwikkeld. De eisen zijn op hoofdlijnen gelijk aan de bedrijvenvariant, maar de manier van beoordelen is aangepast aan de schaalgrootte van bedrijfsvoering van deze kleine zelfstandigen. Hierdoor zijn ook de kosten voor erkenning beter passend bij deze doelgroep.

 

foto_symposium_historisch_metselwerk.jpg

Vragen?

Heeft u interesse in deelname aan de ERV of wilt u meer informatie over wat Hobéon voor u kan betekenen in het kader van erkenningsregelingen? Neemt u dan contact op met Miranda Maring via m.maring@hobeon.nl of met Hanneke Bleijs via h.bleijs@hobeon.nl. Telefonisch kunt u contact opnemen via (070) 30 66 800.

Bekijk alle blogberichten