Uitstel nieuwe beleidsregel macrodoelmatigheid

Frank Hendriks

10 jaar geleden

Tot op heden is de nieuwe beleidsregel echter nog niet gepubliceerd. Ook is de CDHO officieel noch benoemd noch gestart met het beoordelen van dossiers. In een op 29 april 2009 gedateerde brief geeft OCW aan dat ‘binnenkort’ bericht zal worden over de inwerkingtreding van de nieuwe beleidsregel en de start van de werkzaamheden van de CDHO. Concreet betekent dit dat de situatie zoals deze gold tussen 1 maart en 1 mei 2009 zal worden verlengd. Tot nadere berichtgeving kunnen bekostigde instellingen hun dossiers, op basis van de oude beleidsregel, blijven indienen bij het ministerie.

Bekijk alle blogberichten