Uit de adviespraktijk: Het belang van een kompas

10 jaar geleden

Een ondernemer in de dienstverlenende sector heeft in de praktijk een methodiek ontwikkeld die hij, ondanks zijn leeftijd, voldoende werkzaamheden, inkomen en andere bezigheden, succesvol in de markt wil zetten. Wat hem betreft zal eerst Nederland en daarna “de hele wereld” gebruik gaan maken van deze methodiek.

De ondernemer heeft een hulpvraag en komt hiermee bij Hobéon . Een eerste kennismakingsgesprek maakt duidelijk dat gebrek aan tijd, gebrek aan administratief-organisatorische en financiële competenties en het onvoldoende kunnen beschermen van het idee de grootste gevaren zijn voor een succesvolle introductie van deze nieuwe methodiek. Grote financiële investeringen zijn, voor de uitvoering van het idee, niet nodig.

Met de uitkomsten van het kennismakingsgesprek doen we een voorstel aan de ondernemer om te komen tot de marktintroductie van zijn methodiek.

Missie expliciteren

Bij aanvang van het adviestraject hebben we samen met de ondernemer zijn persoonlijke en (nieuwe) ondernemingsmissie geëxpliciteerd. Deze missie(s) dienen als kompas op de weg naar marktintroductie. Naast een tweetal nog te realiseren “persoonlijke doelen” en  het voortzetten van de huidige adviespraktijk, dient de nieuwe methodiek binnen enkele jaren internationaal toegepast te worden. Voldoende ambities om zonder begeleiding in de “problemen” te raken met het realiseren van de missie(s).

Businessplan opstellen

Vervolgens wordt met elkaar op hoofdlijnen een businessplan voor de nieuwe dienstverlening opgemaakt. Op grond van de missies en een SWOT-analyse hebben we de strategische opties geïnventariseerd. Met elkaar zijn we tot de conclusie gekomen dat voor een succesvolle implementatie van het concept, projectbegeleiding door een derde noodzakelijk is. Naast tijdgebrek, de winkel draait immers door, hebben een aantal zaken betrekking op activiteiten waarmee de ondernemer geen of nauwelijks affiniteit heeft.

De projectbegeleiding

Uit nader onderzoek wordt ons duidelijk dat de nieuwe methodiek die de ondernemer heeft uitgedacht, moeilijk te beschermen valt. Onderzoek naar franchising en andere vormen van beheersing volgen. Uiteindelijk wordt gekozen voor licentiëring (dit was één van de opties) en distributie middels “train de coach”, waarbij de ondernemer andere ondernemers traint om zijn methodiek toe te passen in de praktijk. De uitwerking hiervan wordt in samenwerking met een externe jurist uit ons netwerk uitgevoerd. Een aparte entiteit wordt opgericht voor de introductie van deze nieuwe activiteit.

Het kompas volgen

Inmiddels hebben de eerste potentiële klanten zich gemeld bij de ondernemer. Niet de dienst op zich levert problemen op bij acceptatie door deze potentiële opdrachtgevers, maar de keuze voor licentiëring en de juridische vormgeving in de overeenkomst(en).  De relatie met de bestaande klanten wordt hierdoor verzakelijkt en roept in een enkel geval weerstanden op.  Door het vasthouden aan “het kompas” en met advies van onze kant wordt ook deze hobbel geslecht.

Bovendien vragen de aangelegenheden waarmee  de ondernemer minder affiniteit heeft, zoals het inrichten van de (nieuwe) financiële administratie en dergelijke, ook de nodige aandacht. Hierdoor wordt de kans op “ergernissen” bij de ondernemer  vergroot met alle gevolgen van dien.

Al met al dragen “het kompas” (missie) en  een adequate begeleiding bij aan het realiseren van (nieuwe) ideeën.

Vragen?

Wilt u meer informatie over het op de markt brengen van uw product of het opstellen van uw ondernemingsplan? Neem dan contact op met Arjo van Trigt via telefoonnummer (070) 30 66 800 of e-mail a.vtrigt@hobeon.nl.

Bekijk alle blogberichten