Tweede Kamer corrigeert voorstel: examencommissies niet verantwoordelijk voor organisatie tentamens

Frank Hendriks

6 jaar geleden

 

Tijdens de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel zijn er door de VVD fractie kritische vragen gesteld over het voorstel om examencommissies verantwoordelijk te maken voor de organisatie en procedures voor het afnemen van tentamens en examens.

Deze vragen hebben uiteindelijk geleid tot een amendement (een wijzigingsvoorstel) van VVD en D66 dat met algemene stemmen is aangenomen.

Via het amendement wordt een nieuw lid 3 aan artikel 7.10 WHW toegevoegd dat luidt:
“Het instellingsbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en de procedures rondom tentamens en examens.” Verder wordt aan artikel 7.12b eerste lid WHW toegevoegd dat het borgen van de kwaliteit van de organisatie en de procedures rondom tentamens en examens een taak van de examencommissie is.

Met deze wijzigingen wordt, zo stelt de toelichting terecht, aangesloten bij de vigerende praktijk binnen instellingen. Het oorspronkelijke voorstel om de examencommissie weer verantwoordelijk te maken voor praktische en uitvoerende zaken, zoals de organisatie van en procedures voor de toetsen, staat immer haaks op de situatie in de praktijk en de noodzakelijke kwaliteitsborgende taak van de examencommissies.

“De examencommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van tentamens en examens.
De examencommissie stelt derhalve kwalitatieve eisen aan de organisatie en procedures voor het afnemen en ziet er hierbij vanuit haar kwaliteitsborgende rol op toe dat de organisatie van tentamens en examens op een kwalitatief correcte wijze geschiedt. De examencommissie kan derhalve niet verantwoordelijk zijn voor praktische en uitvoerende zaken aangaande de organisatie van en de procedures voor het afnemen van tentamens en examens, aangezien zij zelf op de kwaliteit hiervan dient toe te zien. De procedurele verantwoordelijkheid van de examencommissie dient in verband hiermee beperkt te blijven tot de borging van kwaliteit van examens en tentamens, inclusief de organisatie en procedures.”

Vragen of opmerkingen?

Heeft u naar aanleiding van deze bijdrage vragen of opmerkingen?  Neem contact op met mr. Frank Hendriks, senior adviseur, via (070) 30 66 800 of mail met f.hendriks@hobeon.nl

 


 

Bekijk alle blogberichten