Tien jaar patronen en trends in "student satisfaction" in Nederland

Frank Hendriks

12 jaar geleden

De jaarlijkse grootschalige Nationale Studentenenquête (NSE), gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft als primair doel om actuele kwaliteits- en profielverschillen tussen verwante opleidingen zichtbaar te maken voor aanstaande studenten. Daarnaast worden de resultaten door veel instellingen zelf gebruikt voor interne kwaliteitszorg en/of benchmarking. Ook hier is de vergelijking met verwante opleidingen van andere instellingen de meest gangbare invalshoek.

Nu de enquête ruim tien jaar loopt, is het besef gegroeid dat uit zoveel jaren landelijk dekkend onderzoek een unieke gegevensverzameling is ontstaan, die zich ook leent voor andere invalshoeken dan momentopnames op opleidingsniveau. Uit dit besef is het idee ontstaan voor een rapport, waarin dwars op de jaren en dwars op de studies wordt gekeken, op zoek naar patronen en trends in de oordelen van studenten over verschillende kwaliteitsaspecten bij verschillende studies. Er kwamen vragen op zoals: hoe wordt de studeerbaarheid van techniekstudies beoordeeld, vergeleken met exacte studies bij algemene universiteiten? En hebben de maatregelen uit de jaren negentig die studeerbaarheid verbeterd?

Bekijk alle blogberichten