Succesvol opererende instellingen in een dynamische omgeving

Fred de Bruijn

10 jaar geleden

Beide geportretteerde hogescholen hebben met hun profilering als regionaal kenniscentrum in het bètadomein goed geanticipeerd op het in april 2010 verschenen rapport van de Commissie Veerman. In dit rapport pleitte de commissie voor hogere kwaliteit, meer profilering door universiteiten en hogescholen en meer differentiatie in het onderwijs.

De portretten illustreren dat beide hogescholen hard werken aan een passende positie voor de kennistransfer in de regio. Dit bevordert de instroom van studenten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De ontwikkeling tot kennisinstelling is een continu proces en tegelijkertijd doel én middel voor de organisatie. In beide gevallen wordt gewerkt aan een andere opleidingscultuur, waarin zowel de scholen als het werkveld en de overheid de gezamenlijke verantwoordelijkheid erkennen.

Hobéon schetste de portretten, op basis van open gesprekken met medewerkers en directie van de de respectieve opleidingen. De portretten zijn via dit weblog te downloaden (Instellingsportret Hogeschool Leiden en Instellingsportret Hogeschool Zuyd

Een samenvatting van de portretten is ook opgenomen in de nieuwsbrief Hobéon Aktueel met als thema: ‘De Marktrelevantie van het onderwijs, sprookje of werkelijkheid?’.

Bekijk alle blogberichten