ROA rapport Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2007

Frank Hendriks

10 jaar geleden

De resultaten hebben betrekking op de situatie van schoolverlaters van VMBO, MBO-BOL, MBO-BBL, HAVO, VWO, en van afgestudeerden van HBO en WO ongeveer anderhalf jaar na het voltooien van de opleiding. In dit rapport worden uitsluitend gegevens gepresenteerd van gediplomeerde schoolverlaters en afgestudeerden van voltijdopleidingen. De kwaliteit van de gediplomeerde schoolverlaters en afgestudeerden is aan de hand van een vijftal aspecten gemeten, namelijk kwalificatie (de vraag of men voldoende competenties heeft verworven tijdens de opleiding), selectie (de vraag of de opleiding voldoende streng en betrouwbaar selecteert), allocatie (de aansluiting naar de vervolgbestemming), externe rendement (de opbrengsten) en tevredenheid achteraf. Bij de allocatie, het externe rendement en de tevredenheid achteraf is verder een onderscheid gemaakt tussen de antwoorden van schoolverlaters die zich op de arbeidsmarkt aanbieden en de antwoorden van schoolverlaters die verder gaan leren.

Scienceguide wijst erop dat uit het rapport kan worden opgemaakt dat bijna een kwart van de hbo-afgestudeerden de diepgang van de studie wat weinig vond. De onderwijsopleidingen worden zelfs door minder dan 25% van de afgestudeerden als uitdagend gezien. Wellicht dat daar het echte probleem van het gebrek aan attractie en respect voor het leraarschap in schuilt. Al met al geeft van de hbo-afgestudeerden 32% aan dat de opleiding uitdagend was, terwijl 37% het hiermee (helemaal) niet eens is. Meer dan 50% van de schoolverlaters van VO tot en met HO vindt de opleiding te weinig uitdagend. Wat betreft de diepgang van de opleiding is 15% van mening dat de opleiding meer diepgang had mogen hebben. Lees verder bij Scienceguide.  

Bekijk alle blogberichten