Rapport Commissie Veerman gepubliceerd

Frank Hendriks

11 jaar geleden

Hogere kwaliteit, meer profilering door universiteiten en hogescholen en  meer differentiatie in het onderwijs, dat zijn drie kernboodschappen uit het advies. Volgens staatssecretaris van Bijsterveldt is het “een belangrijk, richtinggevend advies dat de noodzaak van een kwaliteitsagenda voor het hoger onderwijs, onderbouwt”.

Hieronder een aantal verwijzingen naar reacties op het rapport:

Bekijk alle blogberichten