Plasterk stelt binaire bestel ter discussie

Frank Hendriks

11 jaar geleden

Plasterk wijst er in zijn toespraak op dat het binaire stelsel voor hoger onderwijs onder druk is komen te staan. Hij wijt dat aan onder meer een sterke toestroom richting het hoger onderwijs, diversificatie  van de studentenpopulatie, verbreding van het universitair onderwijs, een reële behoefte aan toegepast onderzoek in het hbo, het naar elkaar toegroeien van beroepsgerichte hbo- en wo-studies en problemen met het afstemmen van de studie op de instroom (hoge uitval mbo’ers, gebrek aan uitdaging vwo’ers).  Ook wijst Plasterk erop dat veel jongeren zich zien gedwongen te jong een studie te kiezen. Zij kiezen daardoor verkeerd; het zou beter voor ze zijn om een bredere studie te beginnen, en later te specialiseren aldus de minister.

“De conclusie is dat we een veel te diverse groep studenten persen door de twee types onderwijs die ons binaire stelsel biedt” aldus Plasterk. Hij wil op basis van het vergelijkend onderzoek van de nog in te stellen  kleine (internationale) expertcommissie kijken of en zo ja, hoe een meer diverser stelsel van hoger onderwijs gerealiseerd moet worden.Uitdrukkelijk wijst Plasterk erop dat hij hoopt dat er een brede discussie over dit thema zal ontstaan. Dit valt ons inziens alleen maar toe te juichen.

Wij hebben in de afgelopen periode reeds bericht over de eerste scheuren in het binaire bastion, vanzelfsprekend blijven wij u ook in de toekomst vanaf deze plek informeren over de ontwikkelingen op dit vlak.

Update 1 september 2009 met reacties:

CDA, SP en VVD niet enthousiast, hbo-raad steunt Plasterk, VSNU positief over plannen, maar vraagt aandacht voor financiele problemen.

Bekijk alle blogberichten