Overlegverplichting bij start nieuwe opleidingen

Frank Hendriks

10 jaar geleden

In de WHW en de beleidsregel 2009 is opgenomen dat instellingen bij het verplaatsen of het aanvragen van een nieuwe vestigingsplaats (nevenvestiging) van een bestaande opleiding overleg moeten voeren met daarvoor in aanmerking komende instellingen.

Eenzelfde overlegverplichting is in de beleidsregel 2009 ook opgenomen ten aanzien van voornemens om een nieuwe opleiding te starten. Om deze verplichting ook daadwerkelijk te kunnen effectueren is echter wijziging van artikel 6.2 van de WHW noodzakelijk. Deze wijziging is voorzien via het Wetsvoorstel versterking besturing. Dit voorstel is vlak voor het zomerreces van de Tweede Kamer goedgekeurd en is bij de Eerste Kamer  ingediend.

In de beleidsregel 2009 wordt de bestaande overlegverplichting bovendien uitgebreid.  Tot heden volstond overleg met andere bekostigde hoger onderwijsinstellingen (hogescholen of universiteiten) met een vergelijkbaar (geaccrediteerd) onderwijsaanbod. De nieuwe beleidsregel breidt dit echter uit aanbieders van vergelijkbare geaccrediteerde, niet-bekostigde, opleidingen.

Bekijk alle blogberichten