Over toetsen en beoordelen

Robert Stapert

7 jaar geleden

Toetsen = meten

In het onderwijs betekent ‘toetsen’: het door middel van opdrachten meten van vooraf gedefinieerde kwaliteiten waarover studenten dienen te beschikken. Die opdrachten kunnen, afhankelijk van de specifieke kwaliteit die men wil meten, variëren van het beantwoorden van een simpele vraag tot het uitvoeren van een complexe taak.

Wat toetst de opleiding? (wat meet de opleiding)

 • kennis / inzicht / kennistoepassing
 • fysieke vaardigheid / communicatieve vaardigheid / leidinggevende vaardigheid / … vaardigheid
 • zelfstandig denken / zelfinzicht / zelfreflectie
 • werkhouding en –discipline
 • vermogen tot samenwerken / vermogen tot het oplossen van problemen / vermogen tot … / ….
 • creatief vermogen, beeldend vermogen, …
 • voortgang / ontwikkeling

Beoordelen = waarderen

In het onderwijs betekent ‘beoordelen’: het waarderen van het resultaat van een door studenten uitgevoerde opdracht. Dat resultaat kan variëren van een ‘antwoord op een simpele vraag’ tot een ‘product van een complexe taak’.

Wat beoordeelt de opleiding? (waar verbindt de opleiding een waardering aan?)

 • Het resultaat van: (i) Multiple Choice-toetsen, (ii) Open Vragen-toetsen en (iii) Casus-opdrachten.
 • Essays, rapportages, verslagen onderzoeksplannen, afstudeerwerkstukken, theses,  …
 • Beroepsspecifieke producten: kunstwerk, software applicatie, maquette, lesplan /-ontwerp, marketingplan, choreografie, industrieel product / -ontwerp, bouwtekening, filmisch product, businessplan, behandelplan, simulatieprogramma, journalistiek product,  …
 • Beroepsspecifiek gedrag : presentatie, voordracht, uitvoering (optreden) in het kader van o.a.: de theater-, muziek-, dans-, sport-, therapie-, verpleeg- of lespraktijk,

‘Toetsen & beoordelen’ binnen het leerproces

Het ‘toetsen & beoordelen’ moet niet beperkt blijven tot het louter meten en waarderen. ‘Toetsen & beoordelen’ houdt ook feedback in: studenten zodanig informeren over hun resultaten, dat zij inzicht krijgen in de factoren die de kwaliteit en het niveau van hun prestaties positief of negatief beïnvloeden. ‘Toetsen & beoordelen’ wordt dan een wezenlijk onderdeel binnen (en niet naast) het leerproces

 


Robert Stapert, sinds jaar en dag als adviseur van Hobéon betrokken bij accreditaties in het hoger onderwijs, is naast onderwijsadviseur ook een begenadigd schrijver. Gedachten, haiku’s, balkonscènes en micro observaties, hij schudt ze zonder enige moeite uit zijn mouw, zo lijkt het. En het meest bijzondere van dit alles, hoe kort of lang ook de vertelling, zij bevat altijd een moraal. We leren ervan. Intern maken wij met grote regelmaat gebruik van de kennis die Rob in al die jaren heeft opgedaan en aan het papier heeft toevertrouwd. In een reeks van weblogs stellen wij zijn ideeën, zij het in iets aangepaste vorm, ook aan u ter beschikking. Om ze te omarmen. Om ze hartgrondig te verwerpen. Ter inspiratie. Kortom: doe er uw voordeel mee!

Bekijk alle blogberichten