Online audit van twee opleidingen in het experiment leeruitkomsten

Rianne Versluis

8 maanden geleden

Nu het coronavirus zich opnieuw en steeds sneller verspreidt, moeten we samen met de opleidingen snel kunnen overschakelen op alternatieven. Toen bleek dat de voorzitter van de audit in het experiment leeruitkomsten (tijdelijk) in Duitsland woont en niet meer gemakkelijk heen en weer naar Nederland kon reizen, was de keuze voor een online audit al snel gemaakt. En nu de maatregelen in Nederland zijn aangescherpt, is de kans dat we de komende periode samen met veel opleidingen zullen kiezen voor online aanzienlijk groter geworden. Onze ervaringen leren dat dat ook prima gaat.

Met twee opleidingen die wij recent visiteerden, was twee weken voorafgaand aan de audit al preventief nagedacht over de vertaling van het auditprogramma op locatie naar een online-versie met behoud van zoveel mogelijk van de oorspronkelijke invulling. De opleidingen die samen werden gevisiteerd in het experiment leeruitkomsten hadden voor het bezoekprogramma naast de verplichte gesprekken, een viertal ‘ronde tafels’ in gedachten. Hierin wilden zij het panel meenemen in de focuspunten en de eigen inkleuring van de beide opleidingen. Dit idee was ook uitstekend te vertalen naar een online-versie. Het panel wandelde virtueel langs de ‘tafels’ waar docenten, studenten en werkveldvertegenwoordigers/alumni het panel vertelden over het thema en waar er vervolgens tijd was voor vragen. Na 20 minuten ‘wandelde’ het panel weer verder naar de volgende groep. Om voor het panel duidelijk te maken wie van de auditees bij welke opleiding hoorde, hadden zij verschil aangebracht in hun achtergrondkleur: de ene opleiding lichtblauw en de andere roze. Zo konden de voorzitter en de panelleden gemakkelijk gerichte beurten geven. Auditees die nog niet of niet meer aan de beurt waren, verdwenen uit beeld door het uitzetten van de camera en de microfoon. Daardoor was er meestentijds voldoende ruimte in het beeld om iedereen te zien.

Aan het einde van de audit was de gezamenlijke conclusie dat er fijne, kwalitatief goede gesprekken waren gevoerd. Alle onderwerpen die op de gespreksagenda stonden, hadden aandacht gekregen en het panel heeft op basis hiervan een duidelijk beeld gekregen van de kwaliteit van de beide opleidingen en de stand van zaken in het experiment leeruitkomsten.

Dat we tot dit bevredigende resultaat zijn gekomen in het online auditen, kwam zeker ook door een heel goede voorbereiding: het panel had al zijn vragen tijdens zijn voorbereiding al expliciet verdeeld over de verschillende gesprekken en de opleidingen die voor elke sessie aparte uitnodigingen naar alle betrokkenen hadden verstuurd. Ook hadden de opleidingen voor de auditdag een host benoemd die keek of alles voor alle deelnemers werkte.

Bekijk alle blogberichten