Onderzoeksbeoordelingen brengen ambities en dilemma's hogescholen in beeld

Fred de Bruijn

11 jaar geleden

Eén van de belangrijkste onderleggers voor het werk van de VKO zijn de evaluaties van de onderzoekscentra en lectoraten binnen de hogeschool. Deze evaluaties worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de hogeschool zelve. Hogescholen zijn vrij in de inrichting van deze evaluaties. Randvoorwaarde is dat ze worden uitgevoerd door onafhankelijke en externe deskundigen. Meerdere hogescholen nemen daarvoor Hobéon in de arm. In deze bijdrage leest u meer over de uitkomsten van door Hobéon uitgevoerde onderzoeksevaluaties.

Waarom Hobéon?

De overwegingen van hogescholen om Hobéon te benaderen zijn uiteenlopend. Voor de ene hogeschool geldt dat het een nieuw fenomeen is, zowel inhoudelijk als qua procesvoering, waarmee zij eerst ervaring wil opdoen alvorens te beslissen over de toekomstige inrichting en het al dan niet deels of geheel uitbesteden. Voor de andere hogeschool speelt mee dat de ontwikkeling van sommige onderzoekscentra betrekkelijk complex is, waarover zij bij voorkeur het licht van een externe wil laten schijnen. Vaak is het overigens een combinatie van overwegingen.

Praktijkgericht onderzoek in hbo aan vooravond van nieuwe fase

Inmiddels heeft Hobéon meerdere onderzoeksevaluaties uitgevoerd. Deze evaluaties illustreren dat de hogescholen sinds de start van lectoraten in 2002 een geweldige ontwikkeling hebben doorgemaakt. Inherent hieraan is dat de hogescholen aan het begin van een nieuwe fase staan, met een aantal strategische keuzes die de ontwikkeling en doorwerking van het onderzoek sterk zullen beïnvloeden.

Keuzes ten aanzien van de positionering van onderzoek binnen de hogeschool: vooral dienend aan het onderwijs of als ‘tweede primaire proces’. Keuzes ook ten aanzien van de focus en de kritische massa van de onderzoekscentra en lectoraten. Keuzes in de balans tussen sturing vanuit een eigen onderzoeksagenda en vraagsturing vanuit maatschappelijke organisaties.

Keuzes dus ten aanzien van de strategie van onderzoek binnen hogescholen. Maar ook keuzes en dilemma’s ten aanzien van de verdere ontwikkeling en inbedding binnen de hogeschoolorganisatie: de vormgeving van de verbinding met het onderwijs, de vertaling naar het HRM-beleid en de betekenis voor de ondersteunende processen in de organisatie.

Keuzes helder maken

Op al deze punten komen we verschillende afwegingen, hele en halve keuzes tegen van betrokken personen en organisaties binnen de hogescholen. Onze onderzoeksevaluaties maken deze keuzes helder en leiden tot aanbevelingen voor de verdere koers. Het is daarbij goed om te benadrukken dat onze onderzoeksevaluaties mede gebaseerd zijn op specifieke adviesvragen van de hogeschool, naast het landelijke beoordelingskader in het kader van het brancheprotocol.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Fred de Bruijn of Fokke Brouwer via (070) 30 66 800 of f.debruijn@hobeon.nl

Bekijk alle blogberichten