OCW pakt instellingen aan bij misleidende voorlichting

Frank Hendriks

11 jaar geleden

De Inspectie van het onderwijs heeft begin dit jaar een vervolgonderzoek uitgevoerd. Hoewel de inspectie signaleert dat de meeste instellingen nu aan de eisen voldoen geeft zij aan dat de bereikte resultaten geen garanties voor de toekomst geven. Websites zijn voortdurend aan verandering onderhevig evenals de benamingen van opleidingen zo stelt de inspectie.Een structurele controle is dan ook noodzakelijk.

OCW deelt deze visie en stelt dat een structurele voorziening nodig is om te komen tot een transparantie studievoorlichting. In de wet versterking besturing is hiervoor een voorziening opgenomen. Deze wet stelt namelijk eisen aan de wijze waarop instellingen (aspirant) studenten voorlichten.

Ook kondigt OCW aan dat tegen instellingen die zich ook na herhaaldelijke verzoeken niet aan de eisen houden ‘de nodige vervolgstappen’ zullen worden genomen. Dit is thans bij tenminste één instelling het geval. In de nabije toekomst zal voorts de NVAO scherper toezien op de benaming van opleidingen.

Bekijk alle blogberichten